Llibres de text Batxillerat

LLIBRES  DE  TEXT  BATXILLERAT CURS  2019/20

1r de BATXILLERAT

CONECTOR. Lengua Castellana y Literatura

Bachillerato 1

Editorial Teide

ISBN 9788430753505

ENLLAÇ  LLengua Catalana i Literatura

Batxillerat 1

Editorial Teide

ISBN 9788430753383

LIVING ENGLISH 1

Editorial Burlington Books

Student´s book

ISBN 9789963489923

Workbook

ISBN  9789963489930

FONAMENTS DE LES ARTS  FA1

Vicens Vives

ISBN 9788468251868

 

2n de BATXILLERAT

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2

Editorial Teide

ISBN 9788430753512

DESENLLAÇ. Llengua Catalana i Literatura 2

Editorial Teide

ISBN 9788430753550

LIVING ENGLISH 2

Editorial Burlington Books

Student´s book

ISBN 9789963510023

Workbook

ISBN 978963510030

HISTÒRIA

Editorial Vicens Vives

ISBN 9788468236056

 

Llibres de Text Curs 2019-2020