Llibres de text Batxillerat 24.25

LLIBRES DE TEXT BATXILLERAT 2024-2025

1r  BATXILLERAT

Lengua Castellana 1-2, "Puedo hacerlo"
Editorial Casals
ISBN 9788421875995

Llengua i literatura catalana: Nou Pas i repàs
Editorial Teide
ISBN 9788430754250

OUTLOOK 1 Student Book
Ed. Burlington Books
ISBN 9789925307586

Fonaments de les Arts  FA1
Ed. Vicens Vives
ISBN  9788468251868

2n BATXILLERAT

Lengua Castellana 1-2, "Puedo hacerlo" *
Editorial Casals
ISBN 9788421875995

Llengua i literatura catalana: Sentits
Editorial Teide
ISBN 9788430754120

OUTLOOK 2 Student Book
Ed. Burlington Books
ISBN 9789925307685

HISTÒRIA
Editorial Vicens Vives
ISBN 9788468236056

FONAMENTS DE LES ARTS FA2
Ed Vicens Vives
ISBN 97884682518

*només en cas de no tenir-ho de primer curs de Batxillerat

Llistat en pdf