Secretaria

Preinscripció

Batxillerat d'Arts

Dates de preinscripció curs 2020-21

Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020
Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020
Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
** Mitjançant correu electrònic a pg.preinscripcio@gmail.com
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Informació Departament d'Educació

>>> Sol·licitud de preinscripció

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates de preinscripció curs 2020-21

Oferta inicial de places escolars per a la preinscripció: 29 de maig de 2020
Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020
Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
** Mitjançant correu electrònic a pg.preinscripcio@gmail.com
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores
Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020

Informació Departament d'Educació

>>> Sol·licitud de preinscripció

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates de preinscripció curs 2020-21

Oferta inicial de places escolars: 5 de juny de 2020
Presentació de sol·licituds: del 10 al 17 de juny de 2020
Presentació de documentació: fins al 18 de juny de 2020
Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 13 de juliol de 2020
Presentació de reclamacions: del 14 al 16 de juliol de 2020
** Mitjançant correu electrònic a pg.preinscripcio@gmail.com
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 20 de juliol de 2020
Sorteig del número de desempat: 20 de juliol de 2020, a les 11 h
Llista ordenada definitiva: 23 de juliol de 2020
Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 30 de juliol de 2020

Informació Departament d'Educació

>>> Sol·licitud de preinscripció  

 

ESDAP. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAP 

Horari de secretaria

Centre tancat fins a nova ordre

Administratives: Yolanda Alcaraz, Montse Barbarà i  Ainhoa Martínez

Contacte situació COVID-19

Atenció telefònica: 687118229   (de 9 a 13h)

Adreça electrònica: secretaria1@paugargallo.cat

 

Enviament documentació de Preinscripció

pg.preinscripcio@gmail.com

Matriculació

Batxillerat d'Arts

Dates de matriculació curs 2020-21

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

Requisits imprescindibles per poder fer la matrícula Pendent de determinar

Cànon de material, sortides i conferències 

Informació Departament d'Educació

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates de matriculació curs 2020-21

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: de l'1 al 7 de setembre de 2020

Requisits imprescindibles per poder fer la matrícula  Pendent de determinar

Cànon de material, sortides i conferències 

Ordinadors portàtils 

Informació Departament d'Educació

 

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates de matriculació curs 2020-21

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: ---

Requisits imprescindibles per poder fer la matrícula  Pendent de determinar

Cànon de material, sortides i conferències 

Sol∙licitud de pagament fraccionat 

Ordinadors portàtils 

Informació Departament d'Educació

 

ESDAP. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAP 

Proves d'accés

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates proves d'accés curs 2020-21

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020  >>> Consulta de resultats
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020  >>> Consulta de resultats

Prova
Part comuna: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Part específica: 26 de juny de 2020 Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020  >>> Consulta de resultats
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020  >>> Consulta de resultats

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.
Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
Prova: 2 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l'1 al 4 de setembre de 2020
Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020
Proves: 1 d'octubre de 2020 a les 9.30 h
Qualificacions provisionals: 5 d'octubre de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d'octubre de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 9 d'octubre de 2020

Informació Departament d'Educació

Informació del centre per les proves d'accés

>>> Inscriure's a la prova

 

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates proves d'accés curs 2020-21

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020  >>> Consulta de resultats
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020  >>> Consulta de resultats

Prova
Part comuna: 29 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria
Part específica: 30 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020  >>> Consulta de resultats
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020  >>> Consulta de resultats

Convocatòria d'incidències

S'adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu on l’aspirant es troba inscrit).
Inscripció: no més tard de les 12 h del 2 de juliol de 2020
Llista d'admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020
Prova: 6 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l'1 al 4 de setembre de 2020
Llista provisional d'admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Llista definitiva d'admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020
Proves: 1 d'octubre de 2020 (a les 9:30 h)
Qualificacions provisionals: 5 d'octubre de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d'octubre de 2020 (en l'horari d'atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 9 d'octubre de 2020

Informació Departament d'Educació

Informació del centre per les proves d'accés 

>>> Inscriure's a la prova

 

ESDAP. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAP 

Enviament documentació de Proves d'accés

pg.preinscripcio@gmail.com