Spectrum. Sara Santamaría

  • Nom del projecte: Spectrum
  • Autora: Sara Santamaría
  • Estudis:  CFGS Il·lustració
  • Curs: 2020/21

Spectrum és un projecte, llibre d’artista, que interpreta i alhora fa homenatge a l’obra escrita del filòsof Jacques Derrida. A més de transgredir la concepció tradicional d’un llibre, la reinterpreta a partir de l’encreuament de diferents llenguatges i formes de representar, que acullen diversos formats i continguts, i que requereixen pràctiques alternatives de lectura.

El llibre d’artista projecta accions en els lectors, requerint comportaments que exigeixen noves formes de llegir o altres tipus de relacions entre subjecte lector i objecte llegit, que produeixen una experiència de lectura multisensorial.

En les pàgines d’aquest llibre podem trobar un diàleg entre les cites d’aquest autor i les il·lustracions realitzades tant amb gravats, com amb collage, tot creant una atmosfera esgarrifosa i lúgubre.

Tot el quadern, de principi a fi, ha estat elaborat a mà, de manera que la peça no s’allunyi de la humanitat que reflecteixen els textos.