Pràctiques

La formació en centres de treball és una matèria obligatòria i específica en el currículum dels Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny dels Cicles Formatius de Grau Mitjà, Grau Superior i de l’ESDAP Catalunya.

Per a l’alumnat, les pràctiques en empresa suposen conèixer el món laboral i de l’empresa, fer un aprenentatge significatiu dels coneixements en un ambient real de treball, adquirir nous coneixements professionals i desenvolupar els coneixements curriculars apresos.

L’assignatura és un pont entre la formació que rep l’alumnat a l’escola i l’entorn professional; és de caràcter pràctic i es realitza mitjançant un acord amb centres de treball col·laboradors.

Coordinador de pràctiques: Francesc Sánchez

Contacte: practiques@paugargallo.cat