Modelisme i disseny ceràmic

Modelisme i disseny ceràmic

Els estudis de modelisme i disseny ceràmic estan adreçats al coneixement teòric i pràctic dels diferents fangs (vermell, pisa, gres, porcellana i refractari) i les matèries primeres per fer esmalts.

La part teòrica incideix  en la història (antiga i contemporània), materials i tecnologia i projectes. Les matèries de taller incideixen en l’aprenentatge dels procediments de dibuix i conformació de peces (a mà, torn i motlles), l'execució de peces mitjançant impressió 3D i les diverses tècniques decoratives per als acabats de les mateixes.

Es pretén dotar els alumnes dels recursos estètics i plàstics per poder elaborar peces, tant comercials com artístiques, amb les quals puguin trobar el seu propi lloc en el mercat actual.

Els estudis s'adrecen a la projecció i execució d’objectes volumètrics, a la creació espacial, a la investigació de formes, tècniques i processos creatius propis de les tècniques ceràmiques. Aquests estudis oscil·len entre la creació personal i el treball en l’àmbit professional.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en modelisme i matriceria ceràmica

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)  MATÍ

1.720 hores en el centre educatiu
120 hores en el centre de treball

Estructura

1r Curs

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Història de la ceràmica
 • Taller de models ceràmics
 • Materials i tecnologia
 • Taller de motlles ceràmics i matriceria
 • Tècniques de manufactura ceràmica
 • Mitjans informàtics
 • Projectes

 

2n Curs

 • Dibuix artístic
 • Volum
 • Història de la ceràmica
 • Taller de models ceràmics
 • Materials i tecnologia
 • Taller de motlles ceràmics i matriceria
 • Tècniques de manufactura ceràmica
 • Projectes
 • Projecte integrat
 • Formació i orientació laboral

Sortides professionals

Encarregat o encarregada de taller de ceràmica

Ceramista d'obres artístiques

Decorador o decoradora d'obres artístiques de ceràmica

Esmaltador o esmaltadora (artesania ceràmica)

Preparador o preparadora de pastes ceràmiques (artesania ceràmica)

Preparador o preparadora de pigments (artesania ceràmica)

Preparador o preparadora d'esmalts (artesania ceràmica)

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.

Projectes Integrats

Nom del projecte: Transformació. Experimentació amb Porcellana Autor: Txell Monterde Estudis:  CFGS Modelisme i disseny ceràmic Curs: 2020/21 El projecte
Llegir més +
Nom del projecte: Làmpades de porcellana Autor: Joana Anguera Estudis:  CFGS Modelisme i disseny ceràmic Curs: 2020/21 El projecte es
Llegir més +
Nom del projecte: Diuen que la porcellana té memòria Autor: Laia Sala Bailo Estudis: CFGS Modelisme i disseny ceràmic Curs:
Llegir més +
Nom del projecte: Espais de vida Autor: Maria Bosch Estudis: CFGS Modelisme i disseny ceràmic Curs: 2018/19 Partint d’una idea
Llegir més +
Nom del projecte: Ceràmica instrumental Autor: Martín Delgado Estudis: CFGS Modelisme i disseny ceràmic Curs: 2018/19 Amb la seva capacitat
Llegir més +
Nom del projecte: Nazca Autor: Maria Segura Vela Estudis: Cicle Formatiu Grau Superior Modelisme i disseny ceràmic Curs: 2017/18 Nazca,
Llegir més +

Per a més informació podeu visitar els següents enllaços:

Projectes integrats

Notícies