Gestió de projectes professionals

 

L’Escola d’Art, des del mòdul de Gestió de projectes professionals, pot atendre encàrrecs d’entitats o empreses que no suposin intrusisme professional o competència deslleial cap a altres empreses o professionals del sector.

Aquestes col·laboracions entre Escoles d’Art i Empreses i Entitats formen part del programa CooperArt del Departament d’Educació. Els cicles formatius que actualment formen part d’aquest programa són CFGS de Gràfica impresa i CFGS de Gràfica interactiva. Perfil Disseny web i aplicacions mòbils.

El programa d’innovació i transferència de coneixement CooperArt desenvolupa metodologies d’innovació i transferència de coneixement entre els centres i les empreses o entitats i integra formació específica i de jornades d’intercanvi, amb l’objectiu que les escoles d’art es donin suport i comparteixin estratègies i experiències.

Així mateix, fomenta la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques amb altres centres educatius; promou el compromís col·lectiu entre el professorat, l’alumnat i les empreses o entitats i el desenvolupament de capacitats clau com la responsabilitat, l’organització del treball, l’emprenedoria, el treball en equip, l’autonomia, la resolució de problemes, la comunicació i l’aprendre a aprendre, davant de reptes amb sentit empresarial, i posa a les escoles d’art en disposició d’interactuar amb altres centres educatius, les empreses i les entitats per al desenvolupament, transferència i aplicació de coneixements.

 

Descripció dels serveis que oferim:

 

Àmbit i tipologia dels projectes:

- Projectes de comunicació gràfica i audiovisual

- Branding i identitat corporativa

- Disseny editorial (catàlegs, fulletons, llibres…)

- Disseny d'embalatge

- Disseny expositiu i senyalística

- Prototips de websites, apps o altres productes multimèdia

- Disseny i creació de contingut per xarxes socials (clips de vídeo, petites animacions, reel…)

 

Destinataris

- Persones, empreses o entitats amb necessitats de comunicació gràfica i audiovisual

- Empreses amb compromís per dur a terme l'objecte de l'encàrrec

- Empreses del territori proper

 

Sol·licitud del servei

Persona de contacte: Cristina Prats, cap d’estudis

Formulari de contacte al web

 

Departament responsable i Equip tècnic

- CFGS Gràfica impresa

Professorat: Montse Sayol i Júlia Cuyàs

- CFGS Gràfica interactiva. Perfil Disseny web i aplicacions mòbils

Professorat: Zaira Anselmo i Georgina Alcàcer

 

Drets i deures. Compromisos de l’escola d’art i l’empresa/entitat

- L'Escola d'Art i el destinatari acordaran prèviament l'objecte i magnitud de l'encàrrec, el desenvolupament del projecte, el termini de lliurament i les característiques del projecte/producte a realitzar. Es realitzarà un conveni de col·laboració que reculli el compromís d'ambdues parts al llarg de tot el projecte.

- El destinatari ha d'especificar tots els requeriments i condicions tècniques del projecte per tal d'incloure-les al conveni.

- Durant el desenvolupament del projecte, el destinatari es compromet a fer seguiment del projecte i acudir a les reunions acordades amb l'Escola d'Art.

- La modificació dels requeriments del projecte per part del destinatari o l'absència de seguiment i assistència reunions dona dret a l'Escola d'Art a anul·lar el conveni.

- El destinatari reconeixerà l'autoria del projecte/producte, el podrà utilitzar exclusivament amb la finalitat establerta i compensarà la feina realitzada segons s'hagi acordat.

- Si en endavant, existeixen altres aplicacions o encàrrecs no contemplats en el conveni, el destinatari pot contractar de manera professional l'autor/s del projecte/producte.

- En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal recollides al conveni podran ser incorporades als respectius fitxers automatitzats amb la finalitat de gestionar els compromisos derivats del mateix.

 

Cost per la prestació del servei a l’empresa/entitat

- Dotació de material o econòmica per a l'execució del projecte

- Dotació de material o compensació econòmica per adquisició de material per l'alumnat/escola