Objectius

La comissió d’EDC ha fet una selecció, gradació i tria d’objectius que caldrà atendre els propers cursos. A continuació es mostren els 5 objectius escollits amb les seves activitats associades: 

 1. Establir canals de comunicació per donar a conèixer l’EDC a la comunitat educativa
  • Presentació a tota la comunitat educativa l’espai web d’EDC
  • Creació d’un correu electrònic on els membres de la comunitat educativa puguin fer arribar els seus dubtes o suggeriments sobre l’EDC (estrategiadigital@paugargallo.cat).
  • Incorporació als dossiers del centre (al dossier d’alumnat per a cada curs i a la guía del professorat) informació sobre l’EDC.
 2. Impulsar la millora de la competència digital del professorat.
  • Oferta de FIC sobre EDC. Mòdul de 30 hores i taller de 10 hores
  • Oferta de formació sobre eines digitals enfocades a les necessitats del centre.
  • Generació i manteniment d’un banc de recursos digitals per aplicar a l’aula accesible a l’equip docent.
 3. Fomentar en l’alumnat l’ús de les tecnologies digitals
  • Incorporació i aprofundiment en activitats d’àmbit digital dins dels currículums de les assignatures i avaluar-les.
  • Centralització els lliuraments d’activitats en un mateix canal digital (Classroom).
 4. Implementar les tecnologies digitals per avaluar l’alumnat.
  • Formació pels docents sobre eines digitals per avaluar l’alumnat. Elaboració de rúbriques.
  • Reunió periòdica per compartir experiències sobre el procés d’avaluació digital.
  • Espai digital compartit on es pugui resoldre dubtes sobre el procés d’avaluació digital.
 5. Utilitzar les eines estipulades de col·laboració i treball en xarxa del centre.
  • Donar a conèixer les eines digitals de col·laboració i treball en xarxa amb les quals treballa el centre.
  • Creació, difusió i revisió d’un dossier inicial on s’expliquen i es donen a conèixer les eines digitals de col·laboració que s’usen al centre (membres nous de la comunitat).
  • Espai compartir amb eines de col·laboració (per ús de la comunitat educativa).