Tècniques escultòriques

Tècniques escultòriques

Aquests estudis estan adreçats a la projecció i execució d’objectes volumètrics, a la creació espacial, i a la investigació de formes, tècniques i processos creatius propis de les tècniques escultòriques en diferents materials (fusta, pedra, metalls, resines, etc.). Aquests estudis oscil·len entre la creació personal i el treball en l’àmbit professional.

El caràcter genèric d’aquest cicle demana la recerca d’un cert equilibri  entre la variada quantitat  de recursos a l’abast i l’aprofundiment qualitatiu en el seu coneixement i ús.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en tècniques escultòriques

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)  MATÍ

1.720 hores en el centre educatiu
120 hores en el centre de treball

Estructura

1r Curs

 • Història de les arts aplicades de l’escultura
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Projectes escultòrics
 • Taller de talla artística de fusta
 • Taller de talla artística de pedra
 • Taller de buidat i emmotllat artístics
 • Taller de forja artística
 • Mitjans informàtics

 

2n Curs

 • Història de les arts aplicades de l’escultura
 • Dibuix artístic
 • Volum
 • Projectes escultòrics
 • Taller de talla artística de fusta
 • Taller de talla artística de pedra
 • Taller de buidat i emmotllat artístics
 • Fosa artística
 • Materials i tecnologia de l'escultura
 • Formació i orientació laboral

Sortides professionals

Encarregat de taller de producció artística d'elements ornamentals, decoratius i escultòrics.

Realitzador d'obra d'elements escultòrics destinats a funcions ornamentals i decoratives.

Projectista d'obres destinades a funcions ornamentals, decoratives i escultòriques.

Realitzador d'obra d'elements escultòrics destinats a la recuperació de patrimoni.

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.

Projectes Integrats

Nom del projecte: El cuerpo como prisión de la mente: Déjame ir Autor: Valentina Marotta Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques Curs:
Llegir més +
Nom del projecte: Un cicle i les seves fites Autor: Pau Ybran Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques Curs: 2020/21 Intervenció a
Llegir més +
Nom del projecte: L’ Anti*Natura. Presos del sistema Autor: Mar Filella Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques Curs: 2020/21 Aquest projecte és
Llegir més +
Nom del projecte: Ocurrència Autor: José Manuel Martínez Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques Curs: 2020/21 Aquest projecte s’ha proposat com objectiu,
Llegir més +
Nom del projecte: La levitació magnètica com a mitjà escultòric Autor: Joan Pradell Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques Curs: 2020/21 Aquest
Llegir més +
Nom del projecte: Ironia skatesocràtica Autor: Eduard Rebarter Giraldo Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques Curs: 2019/20 El projecte es basa en
Llegir més +
Nom del projecte: Isilune Autor: Ainhoa Goenaga Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques Curs: 2018/19 Isilune vol dir moment de silenci; silenci
Llegir més +
Nom del projecte: Proyecto Blando Autor: Victor Negro Estudis: Cicle Formatiu Grau Superior Tècniques escultòriques Curs: 2017/18 Creo que todo
Llegir més +
Nom del projecte: Reflex Autor: Albert Jaime Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques Curs: 2014/15 Reflex és una instal·lació escultòrica realitzada com
Llegir més +