Gràfica Impresa

Gràfica Impresa

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d'un projecte de gràfica impresa, amb els controls de qualitat corresponents, fer-ne el seguiment posterior i el control de qualitat en la indústria gràfica, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Opció doble titulació Gràfica Impresa - Gràfica Interactiva/Il.lustració/Còmic
Els alumnes que facin el CFGS de Gràfica Impresa, fent un tercer curs (2n del CFGS de Gràfica Interactiva. Disseny web i aplicacions mòbils) tindran la doble titulació.
L'organització s'ha fet mantenint el 3x2 entre Gràfica Impresa amb els cicles d'Il·lustració i Còmic.
És a dir, a 2n curs de Gràfica Impresa, els alumnes podran triar, en la franja d'optativitat, dos itineraris:
_A_ doble titulació Gràfica Interactiva. Disseny web i aplicacions mòbils   + informació
_B_ 3x2 amb Il·lustració o Còmic.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica impresa

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)  MATÍ

1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball

Estructura

1r Curs

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Fotografia
 • Història de la imatge gràfica
 • Projectes de gràfica impresa
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Tècniques d’expressió gràfica
 • Producció gràfica industrial
 • Tipografia

 

2n Curs

 • Història de la imatge gràfica
 • Projectes de gràfica impresa
 • Projecte integrat
 • Producció gràfica industrial
 • Tipografia
 • Formació i orientació laboral

Sortides professionals

Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica impresa

Creatiu/iva

Anàlisi de propostes de projectes de gràfica impresa aplicats a àmbits diferents

Col·laboració en l’organització i supervisió de la producció

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.

Projectes Integrats

Nom del projecte: Matusalén Bikes Autora: Alexandra Martínez Estudis: CFGS Gràfica Impresa Curs: 2020/21 A partir de la marca existent
Llegir més +
Nom del projecte: Matusalén Bikes Autora: Roser Butrón Estudis: CFGS Gràfica Impresa Curs: 2020/21 El projecte consisteix en promocionar les
Llegir més +
Nom del projecte: Matusalén Bikes Autora:  Joan Curto Estudis: CFGS Gràfica Impresa Curs: 2020/21 Aquest projecte es basa en la
Llegir més +
Nom del projecte: Matusalén Bikes Autora: Núria Xiu Fragoso Estudis: CFGS Gràfica Impresa Curs: 2020/21 En aquest projecte s'havien de
Llegir més +
Nom del projecte: Cervesa de Can Tonal Autor: Jordi Puig Estudis: CFGS Gràfica Impresa Curs: 2019/20 El projecte és la
Llegir més +
Nom del projecte: Bioritme Autor: Ricardo Barea Estudis: CFGS Gràfica Impresa Curs: 2018/19 BioRitme no només és música, Bioritme és
Llegir més +
Nom del projecte: Vida Autor: Alberto Delgado Estudis: CFGS Gràfica Impresa Curs: 2018/19 Vida Festival és un festival de música
Llegir més +
Nom del projecte: Vida Festival  Autor: Miquel Pulido Estudis: CFGS Gràfica Impresa Curs: 2017/18 Creació dels elements de comunicació gràfica
Llegir més +