Cultura Digital

Què és?

La cultura digital és el conjunt d’accions, procediments, protocols i acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre organitzats en forma de recull i posat a disposició de la comunitat educativa. 

Es refereix a la forma en què s’aborda i s’utilitza la tecnologia al centre educatiu. Això inclou la mentalitat, les actituds i els valors dels membres de la comunitat educativa (professors, alumnes i personal administratiu) cap a la tecnologia i el seu paper en l’aprenentatge i l’educació. Una cultura digital positiva en un centre educatiu implica que la tecnologia s’utilitza de manera efectiva per millorar l’aprenentatge, es fomenta la creativitat i el pensament crític i es promou el treball col·laboratiu entre alumnes i professors. També es promou la formació i el desenvolupament continu en l’ús de tecnologia per millorar l’educació.