Disseny web i aplicacions mòbils

Disseny web i aplicacions mòbils

Disseny web i aplicacions mòbils · CFGS de Gràfica interactiva 

Aprendràs els criteris estètics i comunicatius del disseny gràfic, així com a utilitzar les eines de programació orientades als llenguatges web i app (HTML, CSS i JavaScript). També adquirim coneixements sobre bases de dades, el disseny 3D o vídeo digital.

En acabar el Cicle, podràs integrar-te en equips interdisciplinaris com a dissenyador web o d'aplicacions mòbils.

Els productes finals són websites, apps o altres productes multimèdia, com llibres electrònics o productes audiovisuals (vídeo digital o motion graphics).

D’aquesta manera obtenim diversos perfils professionals en que poden tenir més protagonisme els llenguatges de programació o la creativitat gràfica, en funció sempre dels interessos i les inclinacions de l’alumne.

Opció doble titulació Gràfica Impresa - Gràfica Interactiva
Els alumnes que facin el CFGS de Gràfica Impresa, fent un tercer curs (2n del CFGS de Gràfica Interactiva. Disseny web i aplicacions mòbils) tindran la doble titulació. + informació

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva

Perfil professional Disseny Web i aplicacions mòbils

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics) MATÍ

1.700 hores en el centre educatiu
300 hores en el centre de treball

Estructura

1r Curs

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Fotografia
 • Mitjans informàtics
 • Formació i orientació laboral
 • Recursos gràfics i tipogràfics
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia
 • Llenguatge de programació
 • Projectes de gràfica interactiva

 

2n Curs

 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Projectes de gràfica interactiva
 • Interfícies gràfiques d’usuari
 • Comunicació visual
 • Disseny d'aplicacions mòbils
 • Projecte integrat
 • Projecte

Sortides professionals

Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica interactiva.

Disseny i desenvolupament web.

Creació i producció de continguts interactius, accessibilitat, usabilitat i disseny d'interfícies.

Anàlisi de propostes de projectes de gràfica interactiva aplicats a àmbits diferents.

Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.

Projectes Integrats

Nom del projecte: Design for future, cap a un món més sostenible. ReFudd. Autor: Daniel Ruiz Estudis: CFGS Disseny web
Llegir més +
Nom del projecte: No el trepitgis! Autora: Ayla Cano Estudis: CFGS Disseny web i aplicacions mòbils Curs: 2021/22 Aquest projecte
Llegir més +
Nom del projecte: Optimely Autora: Sara Mª de Lira Estudis: CFGS Disseny web i aplicacions mòbils Curs: 2020/21 El projecte
Llegir més +
Nom del projecte: Toska Autora: Carla Muñoz Estudis: CFGS Disseny web i aplicacions mòbils Curs: 2020/21 Toska consisteix en un
Llegir més +
Nom del projecte: Reguide Autor: Adrián Martínez Estudis: CFGS Disseny web i aplicacions mòbils Curs: 2020/21 Degut el gran auge
Llegir més +
Nom del projecte: Plastificados Autor: Gisèle Boada Escribá Estudis: CFGS Interactiva Curs: 2019/20 El plàstic és un gran invent que
Llegir més +
Nom del projecte: Conceptual Autor: Alex Peña Estudis: CFGS Gràfica interactiva Curs: 2018/19 Conceptual és una aplicació on emmagatzemar les
Llegir més +
Nom del projecte: La Reme Autor: Direy Rojo Peña Estudis: CFGS Gràfica interactiva Curs: 2018/19 Un no és conscient de
Llegir més +
Nom del projecte: EPIC Autor: Noelia Flores Balufo Estudis: Cicle Formatiu Grau Superior Gràfica interactiva Curs: 2017/18 Aquest projecte sorgeix
Llegir més +