Història

L’Escola d’Art Pau Gargallo és un centre públic depenent de la Generalitat de Catalunya i integrat en l’ESDAPC (Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya).

L’escola fou creada durant el curs 1968/69 amb l’objectiu de preparar especialistes en els diferents camps de les arts aplicades i, des d’aleshores, s’ha anat adaptant a les exigències socials adequant les ofertes pedagògiques i les diverses especialitats a les demandes socials de cada moment. Compta amb el treball d’un equip de professorat implicat en la docència i l’entorn social, productiu i cultural principalment del Barcelonès i el Maresme. De les nostres aules han sortit nombrosos professionals del disseny i les arts tant visuals com plàstiques.

L’escola té com a fonament iniciar l’alumnat en el coneixement de l’art, el disseny i la imatge. En ella hi conviuen l’àmbit artístic i el del disseny, amb una oferta formativa que va des de la modalitat d’arts del Batxillerat (via arts plàstiques, imatge i disseny), passant per diversos Cicles Formatius de Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (escultura, ceràmica, il·lustració, animació, còmic, interiorisme, gràfica interactiva i gràfica impresa), el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Assistent al producte gràfic imprès, fins al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Disseny, especialitat de disseny gràfic.

És una escola que potencia els itineraris formatius del seu alumnat amb un bon índex de graduació en tots els seus estudis, una bona adaptació a les ofertes educatives posteriors i una bona integració en el mercat laboral un cop acabats els estudis.

Hi ha un bon clima de treball així com una bona interrelació entre els diferents nivells educatius. L’escola fa difusió dels materials elaborats i participa en premis, concursos, tallers i exposicions tant d’àmbit local com nacionals i internacionals.

Participem amb programes d’innovació i recerca educativa, com és el Projecte Lingüístic Plurilingüe i organitzem viatges d’estudis per a tots els nivells.

Actualment disposem de la carta Erasmus Extended la qual cosa ens permet promocionar la mobilitat del nostre alumnat amb altres escoles i universitats europees.