Assessorament i reconeixement

El Servei d'assessorament acadèmic dels aprenentatges d’estudis professionals d’arts plàstiques i disseny per la seva correspondència amb l’experiència laboral, s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni.

Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

El Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges d’estudis professionals d’arts plàstiques i disseny per la seva correspondència amb l’experiència laboral, a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.