Acollida

ALUMNAT:

Abans de començar el curs

  • Al moment de formalitzar la matrícula, des de secretaria es demanen unes dades personals, entre les quals un correu electrònic i un telèfon. Els estudiants signen un full de protecció de dades, donant o revocant el seu consentiment per a ús de les seves dades, obres o imatge.
  • Abans de començar el curs (o al moment d’incorporar-se l’estudiant que s’hagi matriculat tard), des de secretaria s’envia al coordinador TIC les dades de l’alumnat de nova incorporació per tal de donar d’alta al Google Workspace. Un cop d’alta, a l’estudiant li arriba un correu electrònic amb aquestes dades.

El primer dia de curs

  • S’informa als estudiants que cal que duguin el seu propi ordinador, alhora que se’ls informa que es disposa d’alguna màquina d’ús comú.
  • S’informa als estudiants del programari que cal que tinguin instal·lat als seus ordinadors. S’assignen les llicències Adobe i Autodesk. 
  • S’informa als estudiants que disposen d’un espai al Classroom per cada matèria. 

PROFESSORAT:

Acolliment digital de professorat de nova incorporació

  • Se li facilita per part del coordinador TIC (*@paugargallo.cat).
  • Se li facilita per part de del coordinador TIC el pas per a la WiFi de l’escola.
  • Se li dona suport per part de direcció per a obtenir un compte de XTEC.