Instal·lacions

Aula de dibuix artístic

L'aula de dibuix artístic és un espai diàfan dotat de taules i cavallets per utilitzar en funció de l'activitat a desenvolupar.

Aula de dibuix tècnic

L'aula de dibuix tècnic està equipada amb taules de dibuix tècnic amb paral·lex adients per desenvolupar aquesta matèria i matèries on es necessita un espai de treball ampli.

Aula d'informàtica

L'escola disposa d'una aula d'informàtica equipada amb ordinadors PC i el programari específic per als nostres estudis.

Biblioteca

L'espai de Biblioteca recull bibliografia bàsica i específica de les especialitat d'arts plàstiques i disseny que s'imparteixen a l'escola. És un espai de lectura i consulta que també es fa servir com a aula de petit grup. Disposa a més a més, d'una pantalla de televisió i de dos ordinadors amb accés a la xarxa.

Plató i laboratori fotogràfic

El plató de fotografia està equipat amb tres unitats de flashos d'estudi de 500 wats/segon amb els corresponents accessoris -reflectors, finestres, paraigües... - i tres unitats de llum contínua. Disposa de pantògraf de sostre així com de fons de paper continu -blanc, gris, negre, croma-, taula de bodegons, tenda de llum, braços de reproducció i càmeres rèflex digitals i analògiques.

El laboratori fotogràfic te dues ampliadores B/N de pas universal i una de format mig amb els corresponents accessoris.

Aules de ceràmica

Les aules de ceràmica comprenen un espai general d'ús polivalent, un laboratori ceràmic i un taller de models. Disposem de forns de baixa i alta temperatura amb diverses capacitats, des de forn de proves fins a forn industrial, torns per a terrisseria i escaiola, impressora 3D per a pasta ceràmica, dispositiu de control numèric CNC, laminadora, extrusionadora i molí de boles.

Taller de Serigrafia

En aquest espai té lloc el procés d’elaboració de pantalles: s’emulsionen, insolen, revelen i es recuperen. Les matrius resten llestes per poder estampar-les, tant en paper com en tèxtil, fusta i altres materials.

Taller d'animació Stop Motion

Aquest taller disposa de 12 sets d'animació per treballar en Stop Motion. Cada set es composa d'una taula de rodatge amb càmera webcam i focus, i una petita taula per treballs de preproducció amb l'ordinador.

Els alumnes treballen l'animació en volum de diferents formes: des de la manipulació d'objectes, creacions en plastilina, animació de partícules, cut-out... fins a animar els seus propis personatges.

Taller de Pedra

El taller de pedra compren un espai cobert i una part del pati.

Disposem de taules, tres armaris, extracció mecànica de la pols, instal·lació d'aire comprimit i maquinària de mà (moladora grossa, moladores petites, polidores ,fresadores, martells neumàtics i disc i freses diamantades).

Taller de Fusta

El taller de fusta es distribueix en dos espais. Un espai amb tres bancs de treball amb cargols de banc, una taula gran polivalent per reunions i breefings i màquines lleugeres de treball.

A l'altre espai tenim totes les màquines de ebenisteria: serra de cinta, radial de tall, polidora de cinta, motoserres (elèctrica i de benzina), torn d'ebenisteria, etc... i l'armari d'eines manuals.

Taller de metalls

Disposem de tot tipus de màquines i eines aptes per a poder realitzar treballs en metall: unions i soldadures, forja i fosa. L'espai està equipat amb diferents sistemes de soldadura: elèctrode recobert / MIG-MAG fil continu / TIG / Oxiacetilènic amb espais de treball individualitzats i sistemes de tall: plasma, oxiacetilènic.

Pel que fa al procediment de Forja té dues fornals i quatre encluses.

Per la Fosa està preparat amb un forn de gas amb un cresol de 35 kg de capacitat per poder fondre a la terra (alumini) i a la italiana (bronze). També tenim un forn elèctric per coure els cilindres i eliminar les ceres.

El taller disposa d’utillatge divers, la major part dels materials fungibles els aporta l’escola. L’alumne paga una quota de material anual dels diferents tallers del cicle.

A l’exterior tenim espai per poder treballar peces de grans dimensions i muntatges.

Impressió 3D

L'escola compta amb una impressora 3D de pasta ceràmica ubicada al taller de ceràmica i una impressora 3D de filament plàstic ubicada a reprografia.

Espai expositiu

El vestíbul de la planta primera i el passadís d'accés a les aules d'aquesta mateixa planta són espais on es realitzen exposicions dels treballs realitzats pels alumnes.

Servei de Reprografia

Es disposa d'un espai de reprografia dotat amb impressores, plotter, guillotines i estris d'enquadernació. Els responsables d'aquest servei són Lucila Pérez i Silvia Sánchez.

Horari de reprografia:

matins: dilluns, dimecres i divendres de 10:00 a 14:00 h

tardes: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 19:00 h

Contacte: reprografia@paugargallo.cat

Bar

El servei de bar és obert tots els dies lectius de 8:00 a 19:00 h.

La responsable és Albert Mitjà Torres..

Jardí

El centre disposa d'un agradable jardí, especialment utilitzat com a aula d'espai obert on es desenvolupen activitats de dibuix al natural, realització d'apunts i croquis i fotografia. El jardí també es utilitzat com a zona d'esbarjo pels alumnes en les seves franges de descans.