Comissió d’EDC

FUNCIONS GENERALS COORDINACIÓ DIGITAL i DE l’ESTRATÈGIA DIGITAL DEL CENTRE

 • Gestió i manteniment dels equips i els inventaris.
 • Orientació en les compres de hardware i software i en la instal·lació d’equips fora de l’Estratègia Digital.
 • Seguiment dels ordinadors portàtils docents.
 • Seguiment dels  ordinadors portàtils dels alumnes.
 • Seguiment de tot el maquinari de l’àmbit administratiu.
 • Gestió d’avaries SAU que no siguin personals
 • Atenció als tècnics inclòs el de manteniment “in situ” quan sigui necessari i dels de Telefònica quan vinguin al centre.
 • Actualització de l’EDC.
 • Orientació per a la creació de materials i espais interactius.
 • Gestió del domini:
  • Correus
  • Dispositius
  • Aplicacions
  • Classroom
  • Incidències i problemes de seguretat o mal ús de les eines
 • Manteniment i imatge del web del centre.
 • Assessorament als cicles o individualitzat per al desplegament curricular.
 • Formació en centre – si s’escau -.
 • Coordinació d’activitats que impliquin ús d’eines digitals a tot el centre (Projecte Interdisciplinari o similars)

COMISSIÓ DIGITAL I D’ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

Membres de la comissió:

 • M. Rosa Autonell i Roger, Directora
 • Ramon Vilalta Casas, Coordinador TIC
 • Zaira Anselmo Castellano, Cap departament CFGS gràfica interactiva
 • Cristina Prats Vilamalla, Cap d’estudis
 • Pau Fernàndez Garrido, Professor mitjans informàtics
 • Amparo Canoves Torres, Coordinadora PAT
 • Antoni Benages Gallard, Cap departament CFGS Còmic
 • Miriam Ventura Mirabet, Cap departament CFGS Il·lustració
 • Miquel Aregay Font, Cap de departament de CFGS Gràfica Impresa
 • Silvestre Oliveras Serra, Cap departament CFGS tècniques escultòriques i  modelisme i disseny ceràmic

FUNCIONS D’ESTRATÈGIA DIGITAL DE  CENTRE.

a. Dinamitzar la comunitat educativa, especialment els equips didàctics, perquè desenvolupi les línies d’acció acordades.

b. Traslladar les línies de treball acordades amb tota la comunitat educativa (alumnat, docents, famílies, PAS i Consell escolar).

c. Elaborar l’EDC:

 • Triar la metodologia de diagnosi.
 • Fer i analitzar la diagnosi.
 • Determinar els objectius i planificar-los.
 • Determinar, planificar i fer un seguiment de les activitats per assolir els objectius.
 • Planificar i implementar la metodologia de seguiment i avaluació.
 • Recollir els protocols, procediments, instruccions i descripcions acordats, documentar-los i recollir-los en un espai accessible.