Projectes i direcció d’obres de decoració

Projectes i direcció d’obres de decoració

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Projectes i Direcció d’Obres de Decoració, ofereix als alumnes una visió àmplia del disseny d’interiors i dels seus àmbits d’aplicació professional.

El disseny d’interiors té com a objectiu el projecte i el condicionament de l’espai com el lloc on les persones realitzen tot tipus d’activitats: habitatge, comercial, lúdica, expositiva, educativa, etc.

Els objectius pedagògics són donar una formació específica i centrada en les tècniques i les habilitats necessàries per resoldre la creació, el projecte i la direcció d’una obra d’interiorisme.

L’equip docent del departament d’interiorisme està format per professionals del disseny i l’arquitectura. El treball d’aquests professionals en casos reals garanteix als alumnes la connexió amb la realitat professional de l’interiorisme.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració

Durada dels estudis

1.950 hores (2 cursos acadèmics)  TARDA

1.800 hores en el centre educatiu
90 hores de treball final
60 hores en el centre de treball

Estructura

1r Curs

 • Història de l’arquitectura i del seu entorn ambiental
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Expressió volumètrica
 • Mitjans informàtics i audiovisuals
 • Projectes
 • Tecnologia i sistemes constructius

2n Curs

 • Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d’obres
 • Projectes: projectes i direcció d’obres
 • Programació d’obres
 • Història de l’interiorisme
 • Formació i orientació laboral

Sortides professionals

Projectes d'obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior

Direcció d'obres de decoració

Representació gràfica de treballs

Accès

Hi poden accedir les persones que:
- No tinguin el títol de batxillerat i superin la part comuna i la part específica d'una prova d'accés, sempre que compleixin els 19 anys, com a mínim, l'any en què es faci la prova.
- Tinguin el títol de tècnic/a de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny, o bé el de formació professional d'una família equivalent, i superin la part comuna i la part específica d'una prova d'accés, sempre que compleixin els 18 anys, com a mínim, l'any en què es faci la prova.
- Tinguin el títol de batxillerat, o alguna de les titulacions equivalents, i superin la part específica de la prova d'accés.
- Hagin superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior i, també, la part específica de la prova d'accés.
- Tinguin alguna de les següents titulacions: Títol de batxillerat d'arts o de batxillerat artístic experimental / Títol de batxillerat d'altres modalitats si han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts / Títol de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny /Títol de batxillerat i, alhora, de tècnic/a superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny / Títol superior d'arts plàstiques o títol superior de disseny, en les seves diferents especialitats / Títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics, en alguna de les especialitats dels plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986 /Títol superior de conservació i restauració de béns culturals, en les seves diferents especialitats / Llicenciatura en belles arts o certificat de superació de la prova específica d'accés a aquests ensenyaments / Llicenciatura en arquitectura, en enginyeria tècnica o en disseny industrial.

Abans de fer la inscripció a la prova d'accés, és recomanable consultar les exempcions que es poden demanar tenint en compte circumstàncies laborals o acadèmiques determinades.

Per cursar un cicle de grau superior cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:
- la qualificació de la prova d'accés,
- la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés)
- la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Educació són:
per curs: 360 euros
per crèdit: 65 euros
per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
per la compleció, per crèdit: 20 euros

Llegir més

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.

Projectes Integrats

Nom del projecte: La Carena Autora: Esther Serra Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Curs: 2020/21 Disseny d’interior
Llegir més +
Nom del projecte: Sneaker Lab Autor: Marc Gálvez Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Curs: 2020/21 Aquest projecte
Llegir més +
Nom del projecte: Coffice Autor: Carla Tomás Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Curs: 2020/21 Situat en el
Llegir més +
Nom del projecte: Co-Vending Autor: Clara Carbonell Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Curs: 2019/20 Aquest espai sorgeix
Llegir més +
Nom del projecte: Raíces Autor: Lorena Fernández Méndez Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Curs: 2018/19 El projecte planteja
Llegir més +
Nom del projecte: Loft industrial Autor: Erika Carrasco Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Curs: 2015/16    
Llegir més +
Nom del projecte: Habitatge front el mar Autor: Alex Huertas Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Curs: 2015/16
Llegir més +
Nom del projecte: Botiga de vins Autor: Gemma Arce Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració Curs: 2015/16  
Llegir més +