Diagnosi

ENQUESTA SELFIE A DOCENTS, ALUMNAT I EQUIP DIRECTIU.

L’aplicació SELFIE està desenvolupada per la Unió Europea i ajuda als centres a fer una diagnosi sobre l’ús pedagògic de la tecnología en un centre. Aquesta enquesta permet tenir una diagnosi sobre la visió que tenen els diversos actors de l’àmbit digital al centre.

Enllaç

CentreDocentsAlumnat
PUNTS FORTS
E. Pedagogia: suports i recursos
C. Infrastructura i equipaments
F. Pedagogia: Implementació a l’aula
B. Col·laboració i xarxes.
PUNTS FORTS
E. Pedagogia: suports i recursos
F. Pedagogia: Implementació a l’aula
C. Infraestructura i equipaments
H. Competències digitals de l’alumnat
PUNTS FORTS
E. Pedagogia: suports i recursos
C. Infrastructura i equipaments
F. Pedagogia: Implementació a l’aula
PUNTS FEBLESA. Lideratge.
G. Pràctiques d’avaluació.
H. Competències digitals de l’alumnat.
PUNTS FEBLES 
A. Lideratge.
B. Col·laboració i xarxes.
D. Desenvolupament professional continu
PUNTS FEBLES 
B. Col·laboració i xarxes.
G. Pràctiques d’avaluació
A. Lideratge.

ENQUESTA SELFIE FOR TEACHERS A DOCENTS: RESULTATS i INTERPRETACIÓ

Els docents del centre han realitzat una autoavaluació de la seva competència digital de la pràctica docent mitjançant l’eina SELFIE FOR TEACHERS.

Amb aquest perfil presumim que les professores de l’escola: 

1. Comunicació organitzativa

2. Cerca i selecció

3. Aprenentatge col·laboratiu

4. Anàlisi de dades

5. Aprenentatge mixt

6. Creació de continguts