Comunicació digital

Web

Aquesta web es va dissenyar des de l’Escola i s’ha resolt amb el gestor de continguts WordPress. La persona coordinadora web de l’escola és l’encarregada del manteniment d’aquesta. Podem trobar: 

  • Informació sobre el centre: La pàgina web pot ser una eina important per proporcionar informació als estudiants potencials sobre l’Escola d’Art Pau Gargallo. A través de la pàgina web, es poden proporcionar detalls sobre els programes d’estudis, els cursos, els horaris, els requisits d’admissió i altres detalls importants que els estudiants poden necessitar saber.
  • Comunicació i interacció: La pàgina web també és una plataforma per a la comunicació i la interacció entre els estudiants, els professors i altres membres de la comunitat educativa. A través de la pàgina web, es poden mantenir als estudiants i als professors actualitzats sobre les activitats del centre.
  • Exposició dels treballs dels estudiants: La pàgina web també és una plataforma per mostrar els treballs dels estudiants i promocionar la seva creativitat i habilitats artístiques. Es poden consultar obres d’art creades pels estudiants, i així proporcionar als estudiants una oportunitat per a exposar el seu treball davant d’una audiència més gran.

Instagram

Les publicacions d’Instagram es plantegen com un canal més directe i sobretot més adient al nostre públic objectiu per donar a conèixer del dia a dia de l’escola d’una manera més viva i actualitzada. Per tant, podem veure-hi mostres d’activitats docents, de treballs fets a l’escola, tallers, resultats de projectes, però també ens serveix per a recordar informació d’actualitat, com dates d’inscripció, portes obertes o altres esdeveniments. Aquesta informació està lligada al web, que és on podem trobar-la ampliada.

El flux de treball per a les publicacions d’Instagram passa per recollir informació de les activitats dels diversos cicles al un correu centralitzat. 

La coordinadora de comunicació de l’escola és l’encarregada del manteniment i actualització d’aquest perfil.

Facebook

De forma similar al perfil d’Instagram, la funció del perfil en aquesta xarxa social és la de mantenir connexió i contactes amb potencials alumnes. 

La coordinadora de comunicació de l’escola és l’encarregada del manteniment i actualització d’aquest perfil.

Vimeo

Aquest canal està destinat a mostrar peces audiovisuals de l’escola amb una especial rellevància, donades les limitacions d’espai d’emmagatzematge.

El cap de departament d’animació és l’encarregat del manteniment i actualització d’aquest canal.

Youtube

Aquest canal està destinat a mostrar treballs, informacions i altres continguts audiovisuals d’interès relacionats amb l’escola.

El cap de departament d’animació és l’encarregat del manteniment i actualització d’aquest canal.