Assistent al producte gràfic imprès

Assistent al Producte Gràfic Imprès

En aquests estudis s’adquireixen les destreses necessàries per a solucionar les diferents fases d'un projecte de gràfica impresa. El domini del llenguatge gràfic, les seves eines i el coneixement del context professional, donen autonomia a l’alumne/a i el capaciten per formar part d’equips relacionats amb la comunicació visual.

Titulació

Tècnic/a d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic imprès

Durada dels estudis

1.600 hores (2 cursos acadèmics)  TARDA

1.400 hores en el centre educatiu
200 hores en el centre de treball

Estructura

1r Curs

 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Volum
 • Mitjans informàtics
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Tipografia
 • Història del disseny gràfic
 • Anglès tècnic
 • Autoedició

 

2n Curs

 • Projectes
 • Història del disseny gràfic
 • Producció i impressió
 • Autoedició
 • Formació i orientació laboral
 • Obra final

Sortides professionals

Tècnic/Tècnica que realitza i corregeix el tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició impresa.

Tècnic/a en programes de maquetació i d’edició impresa

Tècnic/a que interpreta les especificacions d’un dissenyador/a en un projecte de comunicació gràfica destinat a la impressió i en realitza els seus elements gràfics.

Accès

Hi poden accedir les persones que:
- No tinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria i superin la part comuna i la part específica d'una prova d'accés, sempre que compleixin els 17 anys, com a mínim, l'any en què es faci la prova.
- Tinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria, o bé alguna de les titulacions equivalents, i superin, només, la part específica de la prova d'accés.
- Hagin superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i, també, la part específica de la prova d'accés.
- Hagin superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8 i, també, la part específica de la prova d'accés.
- Tinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria i, a més, un dels següents títols:
Títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny / Certificat de superació amb aprofitament dels cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics (plans d'estudis establerts els anys 1963, 1984 o 1986) / Títol de tècnic/a de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny.

Abans de fer la inscripció a la prova d'accés, és recomanable consultar les exempcions que es poden demanar tenint en compte circumstàncies laborals o acadèmiques determinades.

Per cursar un cicle de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:
- la qualificació de la prova d'accés,
- la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés)
- la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.
Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Educació.

Llegir més

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir a batxillerat, a un cicle de Grau Superior (cal superar la prova d’accés) i al món laboral.

Obra final

Nom del projecte: PlanB Autora: Francesc Moreda Estudis: CFGM Assistent al producte gràfic imprès Curs: 2020/21 El projecte ha resolt
Llegir més +
Nom del projecte: PlanB Autora: Yvonne Menetray Estudis: CFGM Assistent al producte gràfic imprès Curs: 2020/21 El projecte consisteix en
Llegir més +
Nom del projecte: Cryptshow Autor: Mariona Proubasta Estudis: CFGS Assistent al producte gràfic imprès Curs: 2018/19  
Llegir més +
Nom del projecte: Cryptshow Autor: Adriana Vallespí Estudis: CFGS Assistent al producte gràfic imprès Curs: 2018/19  
Llegir més +
Nom del projecte: Can Batlló Autor: Pol Egea Ferràndiz Estudis: Cicle Formatiu Grau Mitjà Assistent al producte gràfic imprès Curs:
Llegir més +