Batxillerat artístic

Batxillerat artístic

La modalitat d’arts s’adreça a persones interessades en els fenòmens artístics caracteritzats per la sensibilitat, l’expressió i la creativitat.

En el Batxillerat d’Arts hi ha dues vies:
- Arts plàstiques, imatge i disseny
- Arts escèniques, música i dansa.

A la nostra escola s'imparteix el Batxillerat d'Arts Plàstiques Imatge i Disseny

La via d’arts plàstiques, imatge i disseny aplega un alumnat amb inquietuds entorn de les Belles Arts (dibuix, pintura i escultura), de les Arts Plàstiques ( joieria, esmalts, ceràmica, escultura, arts del mur, arts del llibre: enquadernació i gravat, tèxtil, indumentària ...), del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny: gràfic, d’interiors, industrial i de moda, els mitjans de comunicació, la publicitat, la producció i gestió d’empreses del sector cultural o l’animació cultural i social.
L’Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo imparteix el Batxillerat d’Arts des de l’any 1987.

Durada dels estudis

2 cursos acadèmics

Accès

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

- Graduat en educació secundària obligatòria (GESO), tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca)

- Haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L'homologació s'acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el "Volant per a la inscripció condicional en centres educatius".

Estructura

1r Curs

 • Matèries comunes
  • Llengua i literatura castellana
  • Llengua i literatura catalana
  • Llengua anglesa
  • Filosofia
  • Educació física
 • Matèria de modalitat obligatòria
  • Dibuix artístic
 • Matèries de modalitat
  • Volum
  • Dibuix tècnic 
 • Matèries optatives
  • Cultura audiovisual
  • Llenguatges artístics
  • Tècniques d'expressió graficoplàstica
  • Disseny en 2D i 3D

 

2n Curs

 • Matèries comunes
  • Llengua i literatura castellana
  • Llengua i literatura catalana
  • Llengua anglesa
  • Història 
  • Història de la filosofia
 • Matèria de modalitat obligatòria
  • Dibuix artístic
 • Matèries de modalitat
  • Fonaments artístics
  • Disseny
 • Matèries optatives
  • Tallers d'audiovisuals
  • Tallers d'arts i disseny

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés), a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d'arts plàstiques i disseny, a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés, als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d'accés) i al món laboral.