Còmic

Còmic

El cicle formatiu de grau superior de còmic prepara l’estudiant per tal que en acabar els seus estudis sigui capaç de representar de forma gràfica, narrativa i seqüencial, ja sigui amb tècniques tradicionals com amb tècniques digitals, històries pròpies o per encàrrec.

Per tal d’assolir aquestes capacitats, al llarg del cicle l’alumnat estudia els conceptes, les tècniques i el programari necessari per poder produir i realitzar un projecte de còmic, ja sigui aquest un còmic, una tira còmica, una novel·la gràfica o qualsevol historieta per narrar la història que s’hi explica.

Les seves competències  professionals  són, entre d’altres,  la realització de guions, la creació de personatges, objectes i fons, així com la creació gràfica d’un còmic,  l’entintat, el color o la maquetació d’un projecte.

Opció doble titulació Còmic - Il·lustració/Gràfica Impresa
Els alumnes que facin el CFGS de Còmic, fent un tercer curs (2n del CFGS d'Il·lustració o Gràfica Impresa) tindran la doble titulació.

Titulació

Tècnic/a superior d’arts plàstiques i disseny en còmic

Durada dels estudis

2.000 hores (2 cursos acadèmics)  TARDA

1.720 hores en el centre educatiu
280 hores en el centre de treball

Estructura

1r Curs

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Teoria de la imatge
 • Mitjans informàtics
 • Fotografia
 • Història del còmic
 • Dibuix aplicat al còmic
 • Representació espacial aplicada
 • Tècniques d’expressió gràfica
 • Guió i estructura narrativa

 

2n Curs

 • Història del còmic
 • Projectes de còmic
 • Projecte integrat
 • Dibuix aplicat al còmic
 • Producció gràfica industrial
 • Formació i orientació laboral

Sortides professionals

Realització de còmics.

Disseny, organització i gestió de projectes de còmic o de narrativa gràfica.

Creació de fons, objectes i/o personatges.

Col·laboració en l'elaboració i adaptació dels guions.

Realització de guions il·lustrats (storyboards).

Color i retolació.

Anàlisi de propostes i realització de la recerca documental i gràfica per a projectes de còmic en àmbits diferents.

Col·laboració en l'organització i la supervisió de la producció.

Accès

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen un dels requisits següents:

- Tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts.
- Tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny.
- Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
- Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés.

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

- Tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o
- Tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu de grau superior obtenen un títol de tècnic superior, que els permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement), als ensenyaments artístics superiors de disseny, als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals i al món laboral.

Projectes Integrats

Nom del projecte: Mö-Mâ Autora: Mar Rojo Estudis:  CFGS Còmic Curs: 2020/21 En un planeta llunyà hi viu una petita
Llegir més +
Nom del projecte: Zona Zero Autora: Carla Gatell Estudis:  CFGS Còmic Curs: 2020/21 Zona Zero és un àlbum il·lustrat i
Llegir més +
Nom del projecte: T!nder Autor: Sofía Denise Gomez Sombra Estudis: CFGS Còmic Curs: 2019/20 Aquest projecte és una recopilació d’històries
Llegir més +
Nom del projecte: Ballo in fa diesis minore Autor: Ricardo Micoli Estudis: CFGS Còmic Curs: 2017/18 Quan vaig començar a
Llegir més +
Nom del projecte: El nido Autor: Noelia Carrión Estudis: CFGS Còmic Curs: 2017/18  
Llegir més +
Nom del projecte: Camino a kalopsia Autor: Albert Pastó Aneas Estudis: Cicle Formatiu Grau Superior Còmic Curs: 2017/18 Camino a
Llegir més +