Oferta de mòduls solts per a alumnes que no compleixen els requisits

L'escola ofereix places en aquesta modalitat dels cicles de G. Impresa, G. Interactiva, Arts aplicades a l'escultura, Modelisme i disseny ceràmic, Projectes i direcció d'obres de decoració, Animació i Còmic.
Aquesta formació es pot utilitzar posteriorment per obtenir un títol d'Ensenyaments Professionals d'Arts Plàstiques i Disseny o, si escau, un certificat de professionalitat. L'oferta de mòduls solts per alumnes que no compleixen els requisits es pot fer quan hi hagi vacants al cicle, tancat el període ordinari de matrícula. L'oferta de mòduls solts pot ser de fins a un 25 % del total del cicle (400 hores de les 1.600 hores d'un cicle de grau mitjà o 30 ECTS dels 120 ECTS d'un cicle de grau superior), de forma que, en complir els requisits d'accés, l'alumne ha de cursar els mòduls que li permetin superar el curs.
 
L'alumne s'ha de matricular per quedar cobert per l'assegurança escolar en cas de qualsevol incidència que pugui esdevenir, i ha d'aparèixer a les actes com alumne sense requisits, a l'apartat d'observacions. Les qualificacions obtingudes han de quedar registrades, tenen vigència de dos cursos acadèmics i validesa quan l'alumne compleixi els requisits d'accés i es matriculi. L'alumne matriculat sense requisits té dues convocatòries que es compten un cop utilitzades. No es pot cursar mai el cicle sencer si no es compleixen els requisits d'accés. En el cas de no complir els requisits en el termini establert, el centre pot emetre un certificat d'assistència a l'alumne sense fer-hi constar la qualificació.