Preinscripció

Preinscripció

secretaria@paugargallo.cat

Batxillerat d’Arts

Dates de preinscripció curs 2023-24: del 19 al 25 d’abril de 2023

Oferta inicial de places escolars: 18 d’abril de 2023
Presentació de sol·licituds: del 19 al 25 d’abril de 2023
Presentació de documentació: del 19 al 26 d’abril de 2023 (seguir passos explicats més avall)

>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2023
Presentació de reclamacions: del 22 al 29 de maig de 2023
** Mitjançant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions

>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions:  2 de juny de 2023
Sorteig del número de desempat: 2 de juny de 2023, a les 11h
>>> Llista ordenada definitiva: 8 de juny de 2023
Oferta final de places escolars: 20 de juny de 2023
>>> Llista d’alumnes admesos21 de juny de 2023
>>> Llista d’espera: 21 de juny de 2023
>>> Llista d’alumnes preinscrits al centre21 de juny

Matrícula: del 22  de juny al 03 de juliol de 2023

Informació Departament d’Educació

Passos a seguir:

Pas 1: Preparació de la documentació

Pas 2: Sol·licitud de preinscripció

* És molt important llegir el resguard per veure quins documents heu d’adjuntar

Pas 3: Seguiment de la sol·licitud

Pas 4: Consulta de resultats

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates de preinscripció curs 2023-24: del 12 al 18 d’abril de 2023 i del 09 al 15 de maig de 2023

Oferta inicial de places escolars per a la preinscripció: 11 d’abril de 2023
Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d’abril de 2023 i del 09 al 15 de maig de 2023
Presentació de documentació: del 12 al 19 d’abril de 2023 i del 09 al 16 de maig de 2023   (seguir passos explicats més avall)

>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 30 de maig de 2023
Presentació de reclamacions: del 30 de maig al 06 de juny de 2023
** Mitjançant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 13 de juny de 2023
Sorteig del número de desempat: 13 de juny de 2023, a les 11h
>>> Llista ordenada definitiva: 19 de juny de 2023
Oferta final de places escolars: 28 de juny de 2023
>>> Llista d’alumnes admesos: 29 de juny de 2023
>>> Llista d’espera: 29 de juny de 2023
>>> Llista d’alumnes preinscrits al centre: 29 de juny de 2023

Matrícula: del 30 de juny al 07 de juliol de 2023

Informació Departament d’Educació

Passos a seguir:

Pas 1: Preparació de la documentació

Pas 2: Sol·licitud de preinscripció

Pas 3: Seguiment de la sol·licitud

Pas 4: Consulta de resulta

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates de preinscripció curs 2023-24: del 26 de maig al 01 de juny de 2023

Oferta inicial de places escolars: 25 de maig 2023
Presentació de sol·licituds: del 26 de maig al 01 de juny de 2023
Presentació de documentació: del 26 de maig al 02 de juny de 2023

>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 de juny de 2023
Presentació de reclamacions: del 26 de juny al 03 de juliol 2023
** Mitjançant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions
>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 06 de juliol de 2023
Sorteig del número de desempat: 06 de juliol 2023, a les 11h
>>> Llista ordenada definitiva:  10 de juliol 2023
Oferta final de places escolars: 18 de juliol 2023
>>> Llista d’alumnes admesos: 18 de juliol 2023
>>> Llista d’espera: 18 de juliol 2023
>>> Llista d’alumnes preinscrits al centre:  18 de juliol 2023

Matrícula: del 19 al 24 de juliol de 2023

Informació Departament d’Educació

Passos a seguir:

Pas 1: Preparació de la documentació

Pas 2: Sol·licitud de preinscripció

Pas 3: Seguiment de la sol·licitud

Pas 4: Consulta de resultats

ESDAPC. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAPC

Horari de secretaria

De 9,30 a 13,30h

Administratives: Yolanda Alcaraz, Montse Barberà i Judit Santos

Adreça electrònica: secretaria@paugargallo.cat