Preinscripció

Preinscripció

pg.preinscripcio@gmail.com

Batxillerat d’Arts

Dates de preinscripció curs 2021-22: de l’11 al 17 de maig

Oferta inicial de places escolars: 7 de maig
Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17de maig
Presentació de documentació: de l’11 al 18 de maig (seguir passos explicats més avall)

>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny
Presentació de reclamacions: del 9 al 15 de juny
** Mitjançant model de reclamació al correu electrònic a pg.preinscripcio@gmail.com
>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
Sorteig del número de desempat: 18 de juny
>>> Llista ordenada definitiva: 23 de juny
Oferta final de places escolars: 7 de juliol
>>> Llista d’alumnes admesos:  9 de juliol
>>> Llista d’espera: 9 de juliol
>>> Llista d’alumnes preinscrits al centre: 

Informació Departament d’Educació

Passos a seguir:

Pas 1: Preparació de la documentació

Pas 2: Sol·licitud de preinscripció

* És molt important llegir el resguard per veure quins documents heu d’adjuntar

Pas 3: Seguiment de la sol·licitud

Pas 4: Consulta de resultats

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates de preinscripció curs 2021-22: De l’11 al 17 de maig

Oferta inicial de places escolars per a la preinscripció: 7 de maig
Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig (online)
Presentació de documentació: de l’11 al 18 de maig (seguir passos explicats més avall)

>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny
Presentació de reclamacions: del 9 al 15 de juny
** Mitjançant model de reclamació al correu electrònic a pg.preinscripcio@gmail.com
>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
Sorteig del número de desempat: 18 de juny
>>> Llista ordenada definitiva: 23 de juny
Oferta final de places escolars: 7 de juliol
>>> Llista d’alumnes admesos: 9 de juliol
>>> Llista d’espera: 9 de juliol
>>> Llista d’alumnes preinscrits al centre: 

Matrícula: del 12 al 16 de juliol

Informació Departament d’Educació

Passos a seguir:

Pas 1: Preparació de la documentació

Pas 2: Sol·licitud de preinscripció

Pas 3: Seguiment de la sol·licitud

Pas 4: Consulta de resultats

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates de preinscripció curs 2021-22: del 25 al 31 de maig

Oferta inicial de places escolars: 21 de maig
Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig
Presentació de documentació: del 25 a l’1 de juny

>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de juny
Presentació de reclamacions: del 23 al 30 de juny
** Mitjançant model de reclamació al correu electrònic a pg.preinscripcio@gmail.com
>>> Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol
Sorteig del número de desempat: 5 de juliol
>>> Llista ordenada definitiva: 8 de juliol
Oferta final de places escolars: 16 de juliol
>>> Llista d’alumnes admesos: 16 de juliol
>>> Llista d’espera: 16 de juliol
>>> Llista d’alumnes preinscrits al centre: 

Matrícula: del 19 al 23 de juliol

Informació Departament d’Educació

Passos a seguir:

Pas 1: Preparació de la documentació

Pas 2: Sol·licitud de preinscripció

Pas 3: Seguiment de la sol·licitud

Pas 4: Consulta de resultats

ESDAP. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAP 

Horari de secretaria

De 9,30 a 13,30h

Administratives: Yolanda Alcaraz, Montse Barberà i Judit Santos

Adreça electrònica: pg.preinscripcio@gmail.com