Proves d’accés

Proves d’accés

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates proves d’accés curs 2023-24

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023
Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: 31 de març de 2023
Presentació de la documentació per tramitar la RECLAMACIÓ: mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: de l’11 al 24 d’abril de 2023
** Mitjançant model de reclamació al correu electrònic secretaria@paugargallo.cat
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 26 d’abril de 2023

Proves
Part comuna: 3 de maig de 2023 a les 16 h
Part específica: 4 de maig de 2023 a les 16 h

Qualificacions provisionals: a partir del 16 de maig de 2023
Termini per presentar RECLAMACIONS mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 17 al 19 de maig de 2023
Qualificacions definitives: a partir del 23 de maig de 2023

Informació Departament d’Educació

Informació del centre per les proves d’accés

>>> Material prova específica 

Guia per a la inscripció

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 5 de maig de 2023
Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 8 de maig de 2023
Proves: 10 de maig de 2023, part comuna a les 9.30 h i part específica a les 16 h

Convocatòria extraordinària (part específica)

Inscripció: del 25 (a partir de les 9 h) al 31 de maig de 2023

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 6 de juny de 2023
Presentació de la documentació per tramitar la RECLAMACIÓ al centre: del 7 al 20 de juny de 2023 (en l’horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de juny de 2023
Proves: 22 de juny de 2023 a les 9.30 h
Qualificacions provisionals: a partir del 30 de juny de 2023
Termini per presentar RECLAMACIONS al centre: del 3 al 5 de juliol de 2023 (en horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2023

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates proves d’accés curs 2023-24

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 7 (a partir de les 9 h) al 20 de març de 2023
Pagament de la taxa: fins al 21 de març de 2023 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir de l’11 d’abril de 2023
Presentació de la documentació per tramitar la RECLAMACIÓ: mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 12 al 25 d’abril de 2023
** Mitjançant model de reclamació al correu electrònic secretaria@paugargallo.cat
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 28 d’abril de 2023

Proves
Part comuna:  23 de maig de 2023 a les 16:00 h
Part específica: 24 de maig de 2023 a les 16:00 h.

Qualificacions provisionals: a partir del 7 de juny de 2023
Termini per presentar RECLAMACIONS: mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova del 8 al 12 de juny de 2023
Qualificacions definitives: a partir del 15 de juny de 2023

Informació Departament d’Educació

Informació del centre per les proves d’accés 

>>> Material prova específica

Guia per a la inscripció

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu on l’aspirant es troba inscrit).
Inscripció: no més tard de les 12 h del 25 de maig de 2023
Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 29 de maig de 2023
Proves: 31 de maig de 2023, part comuna a les 9.30 h i part específica a les 16.00 h

Convocatòria extraordinària (part específica)

Inscripció: del 25 (a partir de les 9h) al 31 de maig de 2023 : 
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 6 de juny de 2023 
Presentació de la documentació per tramitar la RECLAMACIÓ al centre: del 7 al 20 de juny de 2023 (en horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 21 de juny de 2023
Proves: 22 de juny de 2023 a les 9.30 h
Qualificacions provisionals: a partir del 30 de juny de 2023
Termini per presentar RECLAMACIONS al centre: del 3 al 5 de juliol de 2023 (en l’horari d’atenció al públic) 
Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2023

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: del 4 al 8 de setembre 2023
Llista provisional d’admesos i exclosos: 12 de setembre de 2023 
Presentació de la documentació per tramitar la RECLAMACIÓ al centre: del 13 al 26 de setembre de 2023 (en l’horari d’atenció al públic) 
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 28 de setembre 2023
Proves: 29 de setembre de 2023 a les 9:30 h
Qualificacions provisionals: 3 d’octubre de 2023 
Termini per presentar RECLAMACIONS al centre: del 4 al 6 d’octubre de 2023 (en l’horari d’atenció al públic) 
Qualificacions definitives: a partir del 10 d’octubre

ESDAPC. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAPC

Enviament documentació de Proves d’accés

secretaria@paugargallo.cat