Proves d’accés

Proves d’accés

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates proves d’accés curs 2020-21

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 13 al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020  >>> Consulta de resultats
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020  >>> Consulta de resultats

Prova
Part comuna: 25 de juny de 2020 a les 8.30 h
Part específica: 26 de juny de 2020 a les 8.30 h

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020  >>> Consulta de resultats
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020  >>> Consulta de resultats

Informació Departament d’Educació

Informació del centre per les proves d’accés

>>> Material prova específica 

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.
Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
Prova: 2 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020
Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020
Proves: 1 d’octubre de 2020 a les 9.30 h
Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 9 d’octubre de 2020

 

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates proves d’accés curs 2020-21

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020  >>> Consulta de resultats
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020  >>> Consulta de resultats

Prova
Part comuna: 29 de juny de 2020 a les 8.30 h
Part específica: 30 de juny de 2020 a les 8.30 h

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020  >>> Consulta de resultats
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020
Qualificacions definitives: a partir del 14 de juliol de 2020  >>> Consulta de resultats

Informació Departament d’Educació

Informació del centre per les proves d’accés 

>>> Material prova específica

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu on l’aspirant es troba inscrit).
Inscripció: no més tard de les 12 h del 2 de juliol de 2020
Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 3 de juliol de 2020
Prova: 6 de juliol de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l’1 al 4 de setembre de 2020
Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre de 2020
Presentació de la documentació al centre: del 14 al 29 de setembre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre de 2020
Proves: 1 d’octubre de 2020 (a les 9:30 h)
Qualificacions provisionals: 5 d’octubre de 2020
Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre de 2020 (en l’horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 9 d’octubre de 2020

 

ESDAP. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAP 

Enviament documentació de Proves d’accés

pg.preinscripcio@gmail.com