Proves d’accés

Proves d’accés

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates proves d’accés curs 2022-23

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 14 (a partir de les 9 h) al 24 de març de 2022
Pagament de la taxa: fins al 25 de març de 2022 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 19 d’abril de 2022
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 20 d’abril al 03 de maig de 2022
** Mitjançant model de reclamació al correu electrònic secretaria.paugargallo@gmail.com
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 04 de maig de 2022

Prova
Part comuna: 5 de maig de 2022 a les 16 h
Part específica: 6 de maig de 2022 a les 16 h

Qualificacions provisionals: a partir del 20 de maig de 2022
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 23 al 25 de maig de 2022
Qualificacions definitives: a partir del 27 de maig de 2022

Informació Departament d’Educació

Informació del centre per les proves d’accés

>>> Material prova específica 

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 13 de maig de 2022
Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 16 de maig de 2022
Prova: 17 de maig de 2022, part comuna a les 9.30 h i part específica a les 16 h

Convocatòria extraordinària (part específica)

Inscripció: del 25 (a partir de les 9 h) al 31 de maig de 2022

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 6 de juny de 2022
Presentació de la documentació al centre: del 7 al 21 de juny de 2022 (en l’horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 22 de juny de 2022
Proves: 23 de juny de 2022 a les 9.30 h
Qualificacions provisionals: a partir del 30 de juny de 2022
Termini per presentar reclamacions al centre: de l’1 al 5 de juliol de 2022 (en horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2022

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates proves d’accés curs 2022-23

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 14 (a partir de les 9 h) al 24 de març de 2022
Pagament de la taxa: fins al 25 de març de 2022 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 20 d’abril de 2022
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 21 d’abril al 04 de maig de 2022
** Mitjançant model de reclamació al correu electrònic secretaria.paugargallo@gmail.com
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2022

Prova
Part comuna:  10 de maig de 2022 a les 16:00 h
Part específica: 12 de maig de 2022 a les 16:00 h.

Qualificacions provisionals: a partir del 24 de maig de 2022
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 25 al 27 de maig de 2022
Qualificacions definitives: a partir de l’1 de juny de 2022

Informació Departament d’Educació

Informació del centre per les proves d’accés 

>>> Material prova específica

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu on l’aspirant es troba inscrit).
Inscripció: no més tard de les 12 h  del 13 de maig de 2022
Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 16 de maig de 2022
Prova: 18 de maig de 2022, part comuna a les 9.30 h i part específica a les 16.00 h

Convocatòria extraordinària (part específica)

Inscripció: del 25 (a partir de les 9h) al 31 de maig de 2022 : 
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 6 de juny de 2022 
Presentació de la documentació al centre: del 7 al 21 de juny de 2022 (en horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 22 de juny de 2022
Proves: 27 de juny de 2022 a les 9.30 h
Qualificacions provisionals: a partir del 30 de juny de 2022 
Termini per presentar reclamacions al centre: de l’1 al 5 de juliol de 2022 (en l’horari d’atenció al públic) 
Qualificacions definitives: a partir del 7 de juliol de 2022

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l’1 al 7 de setembre 2022
Llista provisional d’admesos i exclosos: 9 de setembre de 2022 
Presentació de la documentació al centre: del 12 al 18 de setembre de 2022 (en l’horari d’atenció al públic) 
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 29 de setembre 2022
Proves: 30 de setembre de 2022 a les 9:30 h
Qualificacions provisionals: 4 d’octubre de 2022 
Termini per presentar reclamacions al centre: del 5 al 7 d’octubre de 2022 (en l’horari d’atenció al públic) 
Qualificacions definitives: a partir del 10 d’octubre de 2022

ESDAP. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAP 

Enviament documentació de Proves d’accés

secretaria.paugargallo@gmail.com