Proves d’accés

Proves d’accés

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Dates proves d’accés curs 2021-22

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 13 d’abril de 2021
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 14 al 27 d’abril de 2021
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 30 d’abril de 2021

Prova
Part comuna: 5 de maig de 2021 a les 16 h
Part específica: 6 de maig de 2021 a les 16 h

Qualificacions provisionals: a partir del 21 de maig de 2021
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 24 al 26 de maig de 2021
Qualificacions definitives: a partir del 28 de maig de 2021

Informació Departament d’Educació

Informació del centre per les proves d’accés

>>> Material prova específica 

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

Inscripció: no més tard de les 12 h del 14 de maig de 2021
Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021
Prova: 18 de maig de 2021, part comuna a les 9.30 h i part específica a les 16 h

Convocatòria extraordinària (part específica)

Inscripció: del 24 (a partir de les 9 h) al 28 de maig de 2021

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 4 de juny de 2021
Presentació de la documentació al centre: del 7 al 21 de juny de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 23 de juny de 2021
Proves: 25 de juny de 2021 a les 9.30 h
Qualificacions provisionals: a partir de l’1 de juliol de 2021
Termini per presentar reclamacions al centre: del 2 al 6 de juliol de 2021 (en horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 8 de juliol de 2021

Cicles Formatius de Grau Superior

Dates proves d’accés curs 2021-22

Convocatòria ordinària (part comuna i/o part específica)

Inscripció: del 15 (a partir de les 9 h) al 25 de març de 2021
Pagament de la taxa: fins al 26 de març de 2021 (abans de les 22 h)
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 14 d’abril de 2021
Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 15 al 28 d’abril de 2021
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 5 de maig de 2021

Prova
Part comuna: 12 de maig de 2021 a les 16.00 h.
Part específica: 13 de maig de 2021 a les 16:00 h.

Qualificacions provisionals: a partir del 25 de maig de 2021
Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 26 al 28 de maig de 2021
Qualificacions definitives: a partir del 2 de juny de 2021

Informació Departament d’Educació

Informació del centre per les proves d’accés 

>>> Material prova específica

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment (mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu on l’aspirant es troba inscrit).
Inscripció: no més tard de les 12 h 14 de maig de 2021
Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 17 de maig de 2021
Prova: 19 de maig de 2021, part comuna a les 9.30 h i part específica a les 16.00 h

Convocatòria extraordinària (part específica)

Inscripció: del 24 (a partir de les 9 h) al 28 de maig de 2021
Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 4 de juny 2021
Presentació de la documentació al centre: del 7 al 21 de juny de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 23 de juny de 2021
Proves: 28 de juny de 2021 a les 9.30 h
Qualificacions provisionals: a partir de l’1 de juliol 2021
Termini per presentar reclamacions al centre: del 2 al 6 de juliol de 2021 (en l’horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 8 de juliol de 2021

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripció: de l’1 al 7 de setembre 2021
Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre 2021
Presentació de la documentació al centre: del 13 al 29 de setembre 2021 (en l’horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre 2021
Proves1 d’octubre 2021 a les 9.30h
Qualificacions provisionals: 5 d’octubre 2021
Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre 2021 (en l’horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 11 d’octubre 2021

ESDAP. Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya

Tota la informació a ESDAP 

Enviament documentació de Proves d’accés

secretaria.paugargallo@gmail.com