CFGS PIDOD · Habitatge front el mar. Alex Huertas

  • Nom del projecte: Habitatge front el mar
  • Autor: Alex Huertas
  • Estudis: CFGS Projectes i Direcció d'Obres de Decoració
  • Curs: 2015/16