Ironia skatesocràtica. Eduard Rebarter Giraldo

  • Nom del projecte: Ironia skatesocràtica
  • Autor: Eduard Rebarter Giraldo
  • Estudis: CFGS Tècniques Escultòriques
  • Curs: 2019/20

El projecte es basa en l’experimentació de les formes, a través del monopatí com a material base, per transmetre plàsticament conceptes que parteixen de raonaments filosòfics  relacionats amb la veritat.
Són sis peces que fan referència a les idees de sis pensadors. Cadascun dels teoremes analitzats rep una forma, transformant cada idea en una al·legoria. Es tracta de crear representacions metafòriques d’idees abstractes, per mitjà d’elements plàstics. No deixa de ser un repte interessant representar conceptes abstractes amb formes que parteixen de l’experimentació amb el patí com a objecte quotidià, convertint-lo en un nou material per representar aquestes idees. Quan va sorgir el moviment abstracte a principis del segle passat, intentaven crear l’abstracció de la figuració. El que es proposa amb aquestes peces és la figuració de l’abstracció.