Mö-Mâ. Mar Rojo

  • Nom del projecte: Mö-Mâ
  • Autora: Mar Rojo
  • Estudis:  CFGS Còmic
  • Curs: 2020/21
En un planeta llunyà hi viu una petita família formada per mare i filla. El planeta entra en col·lapse i una gran explosió provoca que aquestes se separin. En una història paral·lela, que es llegirà per les dues bandes, veurem què viuen i com arriben a retrobar-se.