Proves accés G. Superior – setembre

Convocatòria de setembre (part específica)

Inscripcióde l’1 al 7 de setembre 2021
Llista provisional d’admesos i exclosos: 10 de setembre 2021
Presentació de la documentació al centre: del 13 al 29 de setembre 2021 (en l’horari d’atenció al públic)
Llista definitiva d’admesos i exclosos: 30 de setembre 2021

Proves 1 d’octubre 2021 a les 9.30h
Qualificacions provisionals: 5 d’octubre 2021
Termini per presentar reclamacions al centre: del 6 al 8 d’octubre 2021 (en l’horari d’atenció al públic)
Qualificacions definitives: a partir del 11 d’octubre 2021