Concurs crea la imatge gràfica dels 50 anys de l’escola

Bases Concurs d'imatge gràfica pels 50 anys de l'EASD Pau Gargallo de Badalona

Objecte del Concurs
L'EASD Pau Gargallo de Badalona fa 50 anys el proper curs 2018-19 i convoca un concurs per realitzar la imatge gràfica i possibles aplicacions del 50è aniversari.

Participants
Poden participar tots els alumnes matriculats a l'escola aquest curs 2017-18.

Propostes
Les propostes es poden presentar individualment o en grup. Cada participant només pot presentar una proposta. La proposta ha d'incloure:
1. Disseny de la imatge gràfica dels 50 anys de l'escola
2. Aplicacions:
- Disseny de carpeta A3
- Propostes d'altres aplicacions

Presentació de les propostes
La data límit de presentació és divendres 15 de juny de 2018 fins a les 14:00h a consergeria de l'escola en un sobre A3 tancat amb un lema (no pot haver-hi cap referència a l'autor).
A l'interior del sobre A3 s'inclourà:
- La proposta en format A3 amb el lema i sense cap referència a l'autor
- Un sobre petit tancat amb el lema a l'exterior (no pot haver-hi cap referència a l'autor), a l'interior del sobre cal escriure el lema, nom, estudis, telèfon i mail de l'autor.

Resolució del concurs
El jurat format per professorat de l'escola comunicarà el guanyador del concurs el 18 de juny de 2018.
El guanyador haurà de fer les adaptacions i aplicacions sol•licitades pel jurat.

Premi
La proposta guanyadora rebrà un premi de 250€.