Visita a l’Istituto Pantheon Design & Technology

La professora Cristina Ruiz va visitar del 25 al 29 d’abril de 2022  l’Istituto Pantheon Design & Technology, de Roma, en el marc del programa ERASMUS. L’objectiu de la seva mobilitat de docència va consistir en la presentació de les nostres institucions –EA Pau Gargallo i ESDAPC-  i la realització d’una classe/conferència relacionada amb el reciclatge a les diverses cultures i la gestió dels recursos.

La lliçó va ser online (també van assistir uns pocs alumnes) ja que el protocol COVID era encara fort a aquesta institució. També es va enregistrar per passar-la a altres grups que en aquell moment rebien classe.

Amb el grup connectat, uns 50, es va proposar un debat relacionat amb el tema on els alumnes (d’edats variades) vam comentar les idees i van aportar el seu punt de vista.

L’experiència ha estat molt satisfactòria per part de la professora i cinc alumnes de Roma han demanat participar al programa Erasmus, a poder ser a la Excola d’Art Pau Gargallo o a l’ESDAPC campus Pau Gargallo.

+ informació: Istituto Pantheon Design & Technology