Laima Madara Laurina: studying at the Art Academy of Latvia

Laima Madara Laurina és una ERASMUS “incoming” de l’Art Academy of Latvia (Riga) que està estudiant Ceràmica durant aquest segon semestre a la nostra institució en el marc del programa ERASMUS. Va fer una presentació sobre la seva universitat i sobre alguns dels seus projectes de ceràmica.

L’Art Academy of Latvia / LMA és una institució d'educació superior i investigació científica en art, situada a Riga, la capital de Letònia. La LMA té cinc facultats vinculades a diferents àmbits: Arts Visuals, Arts Plàstiques Visuals, Disseny, Mitjans Audiovisuals i Història de l'Art. La Facultat d'Arts Plàstiques Visuals / 3D té tres departaments: Escultura, Ceràmica i Art del Vidre.

+ informació: Art Academy of Latvia


LAIMA MADARA LAURINA: STUDYING AT  THE
ART ACADEMY OF LATVIA

From Abroad 21 / 22: talks and lectures in English about Art and Design
Laima Madara Laurina: Studying at  the Art Academy of Latvia
Thursday 5 May 2022 at 11:30. Room 15

Laima Madara Laurina is an incoming ERASMUS from the Art Academy of Latvia (Riga) who is studying Ceramics during this second semester at our institution in the frame of the ERASMUS program.  She made a presentation about her university and about some of her Ceramics projects.

The Art Academy of Latvia / LMA is an institution of higher educational education and scientific research in art, located in Riga, the capital of Latvia.  The LMA has five faculties linked to differents fields:  Visual Arts, Visual Plastic Arts, Design, Audio-visual Media Art and Art History. The Faculty of Visual Plastic Arts 3D has three departments: Sculpture, Cercamics and Glass Art.

+ information: Art Academy of Latvia