Visita a l’Institut Phanteon Design and Technology de Roma

Les professores del Departament de Gràfica Interactiva de la nostra escola, Georgina Alcácer i Zaira Anselmo, van visitar del 7 al 10 de març de 2023 l'Institut Phanteon Design and Technology de Roma en el marc d'una mobilitat de formació Erasmus+.

Durant la seva estada a la universitat van ser acollides pel professor Andrea Giansanti que les va rebre de forma entusiasta i les va impartir una  masterclass sobre Realitat Augmentada, Realitat Virtual i Metavers. En paral·lel, se'ls va explicar la seva metodologia d'ensenyament utilitzant VR/RA i el Metavers. Això va permetre que experimentessin en primera persona tant a través de testeig del prototip de l'Institut realitzat amb Unity per l'alumnat de la mateixa universitat, com a través d'una immersió en aquest metavers mitjançant unes ulleres per comprovar l'UX.

Aquesta masterclass va enriquir les dues professores amb idees noves per poder implementar amb l'alumnat de l'Escola d'Art Pau Gargallo

Durant la seva estada, el professor Manuel Díaz i la professora Chiara Pincelli van explicar el funcionament de la institució, els estudis que imparteixen i van ensenyar la totalitat de les instal·lacions.

Per a les professores Georgina Alcàcer i Zaira Anselmo ha estat una experiència molt enriquidora que revertirà a la nostra oferta educativa a l'Escola d'Art Pau Gargallo. En aquest sentit, es preveu la futura visita al nostre centre del professor Andrea Giansanti per ajudar a implementar la seva metodologia als nostres estudis.

+ informació: Istituto Pantheon

Visit to the Institut Phanteon Design and Technology in Rome

The teachers of the Department of Interactive Graphics at the Escola d'Art Pau Gargallo Georgina Alcácer and Zaira Anselmo visited the Phanteon Design and Technology Institute in Rome from 7 to 10 March 2013 as part of an Erasmus+ training mobility.

During their stay at the university they were welcomed by Professor Andrea Giansanti who received them enthusiastically and gave them a masterclass on Augmented Reality, Virtual Reality and Metaverse. In parallel, their teaching methodology using VR/AR and the Metaverse was explained to them. This allowed the two teachers  to experience first-hand both through testing the prototype of the Institute made with Unity by the students of the same university, and through an immersion in this metaverse using glasses to check the UX.

This masterclass enriched the two teachers with new ideas to be able to implement with the students of the Escola d’Art Pau Gargallo.

During their stay, Professor Manuel Díaz and Professor Chiara Pincelli explained how the institution works, the studies they teach and showed all the facilities.

For teachers Georgina Alcàcer and Zaira Anselmo it has been a very enriching experience that will revert to our educational offer at the Escola d’Art Pau Gargallo. In this sense, the future visit to our center of Professor Andrea Giansanti is planned to help implement his methodology in our studies.

+ information: Istituto Pantheon