Visita a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Porto/FBAUP

Del 8 al 12 de maig la professora Ingrid Marquès va realitzar una mobilitat de docència a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Porto/FBAUP convidada pel professor Pedro Amado, en el marc del programa Erasmus+.

Durant tres dies va dur a terme un taller de cal·ligrafia on es va investigar i conéixer l'estructura de les majúscules Romanes. Els i les alumnes de la FBAUP van practicar les diverses lletres i van realitzar composicions utilitzant plumilles i pinzells per entendre les particularitats i influència de cada estri a les formes de l'alfabet llatí. El treball de tots els alumnes va ser molt intens i participatiu obtenint uns resultats molt positius que van ser exposats a l'aula en finalitzar el taller. Cal destacar l'acolliment per part del professor Amado al qui li agraïm la seva implicació per a portar a terme el taller.

Esperem poder seguir col·laborant amb ell i amb la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Porto/FBAUP en el futur.

+ informació: Universidade do Porto

 

Visit to the Faculty of Fine Arts of the University of Porto / FBAUP 

From May 8 to 12, the teacher Ingrid Marquès held a teaching mobility at the Faculty of Fine Arts of the University of Porto / FBAUP invited by professor Pedro Amado as part of the Erasmus+ program.

For three days she held a calligraphy workshop where students investigated and learned the structure of Roman capitals. FBAUP students practiced the various letters and made compositions with pencils and brushes to understand the particularities and influence of each tool on the forms of the Latin alphabet. The work of all the students was very intense and participatory, obtaining very positive results that were presented in the classroom at the end of the workshop. We must highlight the welcome of Professor Amado, to whom we thank for his involvement in the realization of the workshop.

We hope to continue collaborating with him and the Faculty of Fine Arts of the University of Porto / FBAUP in the future.

+ information: Universidade do Porto