Czech comics!

Opening session From Abroad 2023-24
Lenka Holá and Vasil Janko
Wednesday 15th November 2023 at 16:30
room 12

Lenka Holá i Vasil Janko són dos alumnes ERASMUS “incoming” de la Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art (Pilsen, República Txeca) que està estudiant Còmic durant aquest primer semestre a l’Escola d’Art  Pau Gargallo dins del programa ERASMUS+.

El passat dimecres 15 de Novembre de 2023 van inaugurar el cicle From Abroad 23/24: talks and lectures in English about Art and Design amb la conferència “Czech còmics!” adreçada a alumnat i professorat dels cicles de Còmic i Animació del nostre centre.

A continuació varen fer una presentació de la seva universitat.

Ladislav Sutnar School of Design and Art / University of West Bohemia es troba a Pilsen, República Txeca. També coneguda com SUTNARKA, es va inaugurar l'any 2004. La facultat segueix l’inspirador llegat de l'enginyós dissenyador i visionari txec-americà Ladislav Sutnar. SUTNARKA posa l'accent en la cooperació internacional, dóna suport a la mobilitat dels estudiants i connecta art, disseny i tecnologia. A la prestigiosa galeria Ladisnav Sutnar, els visitants poden veure obres d'artistes i dissenyadors txecs i de renom mundial.

SUTNARKA ofereix estudis universitaris en quatre camps: Art Audiovisual, Disseny i Arts Aplicades, Belles Arts i Disseny i Il·lustració. Aquest darrer departament contempla l’especialitat de Còmic i Il·lustració infantil.

+ informació: University of West Bohemia


Lenka Holá and Vasil Janko
“Czech Comics!”
Opening session From Abroad 23 / 24: talks and lectures in English about Art and Design
Wednesday 15th November 2023 at 16:30
room 12

Lenka Holá and Vasil Janko  are two incoming ERASMUS students from the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art  who are studying Comic during this autumn semester at the Escola d’Art Pau Gargallo in the frame of the ERASMUS program.

Last Wednesday 15th November  2023 they inaugurated the cycle “From Abroad 23 / 24: talks and lectures in English about Art and Design” with the lecture "Czech comics!" addressed to students and teachers of our school's Comic and Animation departments. Then they made a presentation of their university.

The Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art /  University of West Bohemia is located in  Pilsen, Czech Republic. Also known as SUTNARKA was opened in 2004. The faculty follows the inspiring legacy of the ingenious Czech-American designer and visionay Ladislav Sutnar. SUTNARKA emphasizes international cooperation, support student mobility and connects art, design and technology. In the prestigious Ladisnav Sutnar Gallery visitors can see the works of renowned Czech and world artists and designers.

SUTNARKA offers university studies in four fields: Audiovisual Art, Design and applied arts, Fine Arts and Design and illustration. This last department contemplates the specialty of Children's Comics and Illustration.

 

 

 

+ information: University of West Bohemia