Studying at Istanbul Kültür University

From Abroad 2022-23: talks and lectures in  English about Art and Design
Yasemin Elizabeth Kurç
Studying  at Istanbul Kültür University
Monday 11th  December 2023
room 13

Yasemin Elizabeth Kurç és una estudiant ERASMUS de la Istanbul Kültür University que està estudiant Animació durant aquest curs acadèmic a l'Escola d'Art Pau Gargallo. El passat dilluns 11 de desembre de 2023 va fer una presentació sobre Istanbul i la Istanbul Kültür University adreçada a estudiants i professors del departament d'Animació de la nostra escola.

La Istanbul Kültür University va ser fundada el 1997 per una de les fundacions educatives privades més antigues de Turquia, la Kültür Educational Foundation (KEV). La Universitat pretén convertir-se en una de les universitats amb més èxit no només a Turquia, sinó també als països europeus; té una gran varietat d’estudis amb 59 departaments, 54 programes de màster, 11 programes de doctorat i 2 escoles de formació professional. Istanbul Kültür es concentra en espais de discussió, conferències i esdeveniments que augmenten la consciència cultural dels estudiants deixant-los discutir i pensar de manera crítica sobre diferents temes mitjançant l'ús de diferents mètodes educatius i de recerca per adonar-se de la veritat.

Yasemin Elizabeth va fer una breu presentació sobre el campus de la Istanbul Kültür University on està estudiant un grau en el camp de l’animació:

“...El nostre campus és molt respectuós amb els animals. Ens encanten els animals. A l’entorn del campus, sempre pots trobar gats asseguts al costat dels alumnes mentre estudies. Sempre tenen menjar i es porten bé amb la gent.

DesignLab, connectat a Istanbul Kültür University, reuneix empreses, start-ups i professionals independents. És una plataforma de producció, col·laboració i desenvolupament. També és un lloc fantàstic per desenvolupar projectes a desenvolupar.

La nostra escola té moltes oportunitats per als alumnes. Tenim classes de fotografia, animació 3D i 2D, història de l'animació, disseny de personatges, gràfics en moviment, escriptura de guions i molt més...”

+ informació: Istanbul Kültür University

 

Yasemin Elizabeth Kurç
Studying  at  Istanbul Kültür University

Yasemin Elizabeth Kurç is an incoming ERASMUS student from Istanbul Kültür University who is studying Animation during this acadèmic year at the Escola d’Art Pau Gargallo. Last Monday 11th December 2023 she made a presentation about Istanbul and Istanbul Kültür University addressed to students and teachers of our school’s Animation department.

Istanbul Kultur University was established in 1997 by one of the oldest private educational foundations in Turkey, the Kültür Educational Foundation (KEV). The University aims to becomeone of the most successful universities not only in Turkey but also in the European countries; it has a variety of studies with 59 departments, 54 Master’sprograms, 11 Ph.D. programs, and 2 vocational schools. Istanbul Kultur concentrates on discussion panels, conferences, and events that raise student’s cultural awareness by letting them discuss and think critically different topics by using different educational and research methods to realize the truth.

Yasemin Elizabeth made a short presentation about the campus of Istanbul Kültür University where she is studying a Bachelor’s degree in the field of Cartoon and Animation:

“...Our campus is very animal-friendly. We love animals.Through the campus, you can always find cats sitting next to students while studying.They always have food and get along well with the people.

DesignLab, connected to Istanbul Kültür University, brings together companies, start-ups, and independent professionals. It is a platform for production, collaboration and development. It’s also a great place for start-up projects to develop.

Our school has a lot of opportunities for the students.We have photography classes, 3D and 2D animation, animation history, character design, motion graphics, script writing and so much more...”

+ information: Istanbul Kültür University