Bathricya Virumann: Studying at Pallas University of Applied Sciences

 

From Abroad 2023-24: talks and lectures in English about Art and Design

Bathricya Virumann: Studying at Pallas University of Applied Sciences

Thursday 23 May 2023 a 12:30
room 16

Bathricya Virumann és una estudiant ERASMUS de la Pallas University of Applied Sciences de Tartu (Estònia) que ha estat estudiant escultura i ceràmica durant aquest segon semestre a l'Escola d'Art Pau Gargallo. El passat dijous 23 de Maig de 2024 va fer una presentació sobre Tartu i la Pallas University of Applied Sciences adreçada a estudiants i professors de la nostra escola.
La Pallas University of Applied Sciences va ser fundada l'any 2000 a partir de la Tartu Art College. Situada a Tartu (Estònia), la Pallas University of Applied Sciences és l'única institució d'educació superior d'arts aplicades a Estònia. Pallas ofereix estudis en tres àrees (disseny, conservació/restauració i arts), que s'organitzen en vuit plans d'estudis: fotografia, conservació i restauració, pintura, disseny de mitjans i publicitat, disseny de productes i d'interiors, disseny i tecnologia de productes de cuir, escultura i tèxtil.
El paper de Pallas al sistema d'educació superior d'Estònia és formar persones creatives dotades de fortes habilitats pràctiques i coneixements teòrics, que també estarien qualificades per entrar al mercat laboral o continuar els estudis de màster.

Bathricya Virumann is an ERASMUS student at the Pallas University of Applied Sciences in Tartu (Estonia) who has been studying sculpture and ceramics during this spring semester at the Pau Gargallo School of Art. Last Thursday 23 May 2024, she made a presentation about Tartu and the Pallas University of Applied Sciences addressed to students and teachers of our school.
Pallas University of Applied Sciences was founded in 2000 from Tartu Art College. Placed in Tartu (Estonia) Pallas University of Applied Sciences is the only higher education institution of applied arts in Estonia. Pallas provides studies in three focus areas (design, conservation/restoration and the arts), which are organised into eight curricula: photography, conservation and restoration, painting, media and advertisement design, interior product design, leather product design and technology, sculpture and textile.
The role of Pallas in Estonia’s higher education system is to train creative people equipped with strong practical skills and theoretical knowledge, who would also be qualified to enter the labour market or continue in Master’s studies.

Més informació / more information: https://pallasart.ee/