Milan Nemeš – Studying at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

From Abroad 19/20: talks and lectures in English about Art and Design

Milan Nemeš
Studying at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Monday 9th December 2019 at 15:00

room 13

Milan Nemeš, an incoming ERASMUS student from the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia, Pilsen (Zcech Republic) will make a presentation about his work at his outgoing institution.

This faculty of Design and Art is one of the ERASMUS partner institutions of our institutions EASD Pau Gargallo  and ESDAP Catalunya. Three of our teachers, Ingrid Marquès, Carles Torné and Manel Clemente visited the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art last academic year so as to deliver some presentations and a workshop.

Milan Nemeš is studying Audiovisual Animation during this semester at our school.

More information: http://www.zcu.cz/en/

 

Milan Nemeš
Estudiant a la Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Dilluns 9 de Desembre 2019 a les 15:00

aula 13

Milan Nemeš, un alumne ERASMUS de la Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia, Pilsen (República Checa) farà una presentació del seu treball a la seva institució “outgoing”.

Aquesta facultat de Disseny i Art és una de les institucions partners de les nostres institucions EASD Pau Gargallo i ESDAP Catalunya. Tres dels nostres professors, Ingrid Marquès, Carles Torné i Manel Clemente varen visitar la Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art el curs passat amb tal d’impartir unes presentacions i un workshop.

Milan Nemeš està estudiant Animació Audiovisual durant aquest semestre a la nostra escola.

More information: http://www.zcu.cz/en/