CFGS Gràfica Interactiva · La Reme. Direy Rojo

  • Nom del projecte: La Reme
  • Autor: Direy Rojo Peña
  • Estudis: CFGS Gràfica interactiva
  • Curs: 2018/19

Un no és conscient de com de bé es viu a casa dels pares fins que s’independitza. És llavors quan et trobes sol a casa teva vers una nevera buida i dius, i ara que he de comprar?
Tenim una gran xarxa de coneixements al nostre abast, tot i que sempre ens hi deixem temps i més temps abans de trobar una solució per al nostre dubte.
Vaig poder observar que hi havia una carència de recursos per tenir totes les eines necessàries a l’abast. Una correcta administració de les nostres despeses, organització de tasques i dubtes sobre la llar. És per això que el meu projecte pretén resoldre aquesta carència d’informació que hi ha al mercat, oferint a tota aquesta comunitat l’oportunitat de disposar de tots els recursos necessaris.
Així doncs la nostra intenció és ocupar aquest buit que hi ha en el món de les aplicacions respecte a aquest àmbit en el qual vol encaixar La Reme.