Xerrada From Abroad a càrrec de Weronika Szymanska

 

Weronika Szymanska és una alumna ERASMUS de la Pedagogical Universiy of Krakow (Polònia) que està estudiant Il·lustració durant aquest segon semestre a la nostra institució. Va fer una presentació sobre la seva universitat als alumnes de 2n del CFGS d’Il·lustració i 1r del CFGS de Gràfica Impresa.

Segons la seva web, "des de fa més de 70 anys, ha pres el lideratge entre les institucions d'educació superior pedagògica a Polònia, i també és la Universitat Pedagògica més antiga de Polònia. És excepcionalment reconeguda  pel seu alt prestigi en formació professional i modernitat.

La missió de la Pedagogical Universiy l'exerceix un professorat professional i experimentat que aplica continguts docents moderns i actuals. També s'expressa a través de la investigació científica, perfilant nous camps de desenvolupament científic, transmetent coneixements i desenvolupant i enriquint la personalitat dels seus graduats educant-los segons els estàndards europeus més alts”.

La Pedagogical Universiy of Krakow ofereix els últims avenços en humanitats i en estudis socials, educatius, naturals, tècnics i artístics. La seva oferta formativa permet l'accés a diverses desenes d'àmbits d'estudis de primer cicle (Grau) i segon cicle (Màster), així com en estudis de tercer cicle (Ph.D.) i de postgrau.

Més informació: Pedagogical universiy of Krakov

 

Weronika Szymanska: Studying at  the Pedagogical University of Krakow

From Abroad 21 / 22: talks and lectures in English about Art and Design

Weronika SzymanskaStudying at  the Pedagogical University of Krakow

Monday 3rd April 2022 at 10:30. Room 15

Weronika Szymanska is an incoming ERASMUS from the Pedagogical Universiy of Krakow (Poland) who is studying Illustration during this second semester at our institution. She made a presentation about her university.

According to its website “for over 70 years the Pedagogical University of Krakow has taken the lead among pedagogical higher education institutions in Poland, and it is also the oldest Pedagogical University in Poland. It is exceptional because of its high prestige, professional education and modernity.

The mission of the Pedagogical University is exercised by professional and experienced teaching staff who apply modern and up to date teaching content. It is also expressed through scientific research, outlining new fields of scientific development, transmitting knowledge, and developing and enriching the personalities of its graduates by educating them according to the highest European standards.”

The Pedagogical University of Krakow offer the latest achievements in the Humanities, and  in Social, Educational, Natural, Technical and Art studies. Its educational provision enables students to apply to several dozen fields of studies in first-cycle (Bachelor’s) and second-cycle (Master’s) degree programmes, as well as in third-cycle degree studies (Ph.D.), and post-graduate study courses.

+ information: Pedagogical universiy of Krakov