Veronika Pokorná: studying at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Veronika Pokorná és una alumna ERASMUS “incoming” de Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art  que està estudiant Disseny Gràfic durant aquest segon semestre al campus de l'ESDAPC Pau Gargallo dins del programa ERASMUS. La seva mobilitat d'aprenentatge ERASMUS està vinculada al seu Màster en Multimèdia a la teva institució. Veronika Pokorná va fer una presentació sobre la seva universitat i sobre alguns dels seus projectes audiovisuals.

Ladislav Sutnar School of Design and Art / University of West Bohemia es troba a Pilsen, República Txeca. També coneguda com SUTNARKA, es va inaugurar l'any 2004. La facultat segueix l’inspirador llegat de l'enginyós dissenyador i visionari txec-americà Ladislav Sutnar. SUTNARKA posa l'accent en la cooperació internacional, dóna suport a la mobilitat dels estudiants i connecta art, disseny i tecnologia. A la prestigiosa galeria Ladisnav Sutnar, els visitants poden veure obres d'artistes i dissenyadors txecs i de renom mundial.

SUTNARKA ofereix estudis universitaris en quatre camps: Disseny Gràfic, Creació de Disseny, Belles Arts i Audiovisual. El departament d'Audiovisual té cinc especialitats: Animació, Fotografia, Disseny Interactiu, Il·lustració i Multimèdia. El departament de Multimèdia està enfocat a la tecnologia virtual -simulació espacial, jocs d'ordinador, visualització VR-, vídeo mapping i projecció i vídeo i performance.

Veronika Pokorná, com a estudiant de Màster en Multimèdia, va fer una presentació d'alguns dels seus projectes audiovisuals com a Cap de Direcció, Càmera, Postproducció i So i Performance.

+ informació: University of West Bohemia


VERONIKA POKORNÁ: STUDYING AT  THE
LADISLAV SUTNAR FACULTY OF DESIGN AND ART

From Abroad 21 / 22: talks and lectures in English about Art and Design
Veronika Pokorná: Studying at  the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
Monday 5 May 2022 at 16:00. Room 15

Veronika Pokorná is an incoming ERASMUS student from the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art  who is studying Graphic Design during this second semester at ESDAPC campus Pau Gargallo in the frame of the ERASMUS program.  Her ERASMUS learning mobility is linked to her Master on Multimedia at her outgoing institution. Veronika Pokorná made a presentation about her university and about some of her audiovisual projects.

The Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art /  University of West Bohemia is located in  Pilsen, Czech Republic. Also known as SUTNARKA was opened in 2004. The faculty follows the inspiring legacy of the ingenious Czech-American designer and visionay Ladislav Sutnar. SUTNARKA emphasizes international cooperation, support student mobility and connects art, design and technology. In the prestigious Ladisnav Sutnar Gallery visitors can see the works of renowned Czech and world artists and designers.

SUTNARKA offers university studies in four fields: Graphic design, Design creation, Fine Arts and Audiovisual. The Audiovisual department has five specialties: Animation, Photography, Interactive design, Media Illustration and Multimedia. Multimedia is focused on Virtual technology –simulation in spaces, computer games, VR exhibition-, Video mapping and projection and Video and performace.

Veronika Pokorná, as a Master’s student in Multimedia, made a presentation of some of her audiovisual projects as responsible of Head of Direction, Camera, Postproducion and Sound and Performace.

+ information: University of West Bohemia