Visita a la Estonian Academy of Arts

Els professors Ampar Cànoves, Abel del Castillo, Manel Clemente, Carles Torné i Carme  Puértolas van visitar del 11 al 13 de Maig del 2022  la Estonian Academy of Arts / EKA a Tallinn, Estònia en el marc del programa ERASMUS. La seva visita tenia com a propòsit realitzar una presentació de les nostres institucions EA Pau Gargallo i ESDAPC campus Pau Gargallo i impartir una xerrada sobre fotografia contemporània a l’estat espanyol. De forma paral·lela un altre objectiu d’aquestes mobilitats de docència i formació era conèixer la Estonian Academy of Arts –ja visitada per alguns professors del grup anteriorment- per tal de compartir possibles projectes internacionals.

Fundada el 1914, la Estonian Academy of Arts és l'única universitat pública d'Estònia que ofereix educació superior en belles arts, disseny, arquitectura, mitjans de comunicació, estudis visuals, cultura artística i conservació. L'EKA s'esforça per convertir-se en un centre internacional líder d'innovació en l'àmbit de la cultura visual. Actualment hi ha uns 1300 estudiants matriculats a l'Acadèmia.

Durant la seva estada els professors van ser rebuts i acompanyats per la professora del departament de Ceràmica i Vidre i coordinadora  de relacions internacionals Kersti Laanmaa i també van contactar amb les professores del mateix departament Eve Koha, Ene Raud-Mägi, Ingrid Allik, Laura Pöld i Karin Kalma. Tot aquest grup de professores havia visitat la nostra escola amb un grup d’alumnes de Màster setmanes abans en el marc del programa Erasmus.

El dia 11 de Maig, després de la presentació pública de les nostres institucions els professors Carles Torné i Manel Clemente varen impartir la conferència “Spanish contemporary Photography, a selection: Chema Madoz, Jordi Bernadó, Joan Fontcuberta”.

A continuació tot el grup va participar en una visita guiada a tots els departaments de l’EKA i molt especialment als tallers  i espais de Ceràmica i Vidre, Escultura, Pintura,  Fotografia i Animació. Durant la seva estada de tres dies els professors de la nostra escola van poder visitar en companyia de les professores de l’EKA les principals galeries d’art i museus de la capital estona.

Aquesta mobilitat ERASMUS dels nostres professors ha permès enfortir les relacions entre les nostres institucions EA Pau Gargallo i ESDAP campus Pau Gargallo i la Estonian Academy of Arts / EKA.

+ informació: Estonian Academy of Arts

Visit to the Estonian Academy of Arts

Professors Ampar Cànoves, Abel del Castillo, Manel Clemente, Carles Torné and Carme Puértolas visited the Estonian Academy of Arts / EKA in Tallinn, Estonia from 11 to 13 May 2022 as part of the ERASMUS program. The purpose of their visit was to make a presentation of our institutions EA Pau Gargallo and ESDAPC campus Pau Gargallo and give a talk on contemporary photography in Spain. At the same time, another goal of these teaching and training mobilities was to get to know the Estonian Academy of Arts - already visited by some professors in the group before - in order to share possible international projects.

Established in 1914, the Estonian Academy of Arts is the only public university in Estonia providing higher education in fine arts, design, architecture, media, visual studies, art culture, and conservation. The EAA is striving to become a leading international centre of innovation in the field of visual culture. Currently there are about 1300 students enrolled in the Academy.

During their stay the teachers were received and accompanied by the professor of the department of Ceramics and Glass and coordinator of international relations Kersti Laanmaa and also contacted the professors of the same department Eve Koha, Ene Raud-Mägi, Ingrid Allik, Laura Pöld and Karin Kalma. This whole group of teachers had visited our school with a group of Master's students weeks before as part of the Erasmus program.

On May 11, after the public presentation of our institutions, professors Carles Torné and Manel Clemente gave the lecture “Spanish contemporary Photography, a selection: Chema Madoz, Jordi Bernadó, Joan Fontcuberta”.

The whole group then took part in a guided tour of all the EKA departments and especially the workshops and spaces for Ceramics and Glass, Sculpture, Painting, Photography and Animation. During their three-day stay, the teachers of our school were able to visit, in the company of EKA teachers, the main art galleries and museums in the capital.

This ERASMUS mobility of our teachers has strengthened the relationships between our institutions EA Pau Gargallo and ESDAP campus Pau Gargallo and the Estonian Academy of Arts / EKA.

+ information: Estonian Academy of Arts