Visita a l’Art Academy of Latvia

edifici escola latvia

 

Del 13 al 15 de Maig del 2024 el professor i coordinador ERASMUS de l’Escola d’Art Pau Gargallo Manel Clemente va visitar l’Art Academy of Latvia a Riga,  en el marc del programa ERASMUS +. L’objectiu de la seva mobilitat  era fer una presentació de les institucions Escola d’Art Pau Gargallo i ESDAPC i impartir una conferència sobre el patrimoni monumental commemoratiu a Europa i ja de forma més explícita a Catalunya.

Al llarg de la seva estada el professor va ser rebut pel rector de l’Art Academy of Latvia Kristaps Zariņš i per la professora Māra Lorberga, que va actuar com anfitriona. Així mateix va poder contactar amb les coordinadores internacionals Agnese Bloka i Amanda Revalde, amb  la cap de relacions internacionals Krista Petrauska,  amb el cap del departament d’escultura Glebs Pantelejevs i amb  l’artista i professor d’escultura Aigars Bikše.

El dimarts 14 de Maig Manel Clemente va impartir la conferència «In memory of: Memorial monumental heritage in Europe: removal, conservation and creation of new memorials.The case of Catalunya». La seva presentació, vinculada a un treball d’investigació de llarga durada, es va vehicular mitjançant una primera introducció a les polítiques de memòria de l’Europa contemporània a partir d’una selecció d’imatges de l’autor de monuments commemoratius de Kiev, Moscú, Tallin, Sofia, Tirana i altres  ciutats europees. A continuació es va centrar en el context de l’estat espanyol i molt especialment de Catalunya a partir dels monuments commemoratius de la Guerra Civil projectats tant durant la dictadura franquista  com durant la transició i la democràcia fins als nostres dies,  atorgant una especial rellevància als dedicats a la figura de Lluís Companys.

Durant la seva mobilitat  el professor va tenir també l’oportunitat de visitar i fotografiar diferents museus i memorials de la ciutat de Riga, acompanyat per la professora Māra Lorberga. Arran de la invasió russa a Ukraina, el govern letó ha aplicat una estricta normativa de retirada de la via pública dels monuments soviètics i ha fomentat   la creació de nous monuments vinculats a les víctimes de l’ocupació soviètica.

 

 

From 13tn to 15th May 2024, the teacher and ERASMUS coordinator of the Escola d’Art Pau Gargallo Manel Clemente visited the Art Academy of Latvia in Riga, Latvia, as part of the ERASMUS + program. The aim of his mobility was to make a presentation of the Pau Gargallo Art School and ESDAPC institutions and give a lecture on the commemorative monumental heritage in Europe and more explicitly in Catalonia. During his stay the professor was received by the rector of the Art Academy of Latvia Kristaps Zariņš and by professor Māra Lorberga, who acted as hostess. He was also able to contact the international coordinators Agnese Bloka and Amanda Revalde, the head of international relations Krista Petrauska,  the head of the sculpture department  Glebs Pantelejevs and the artist and sculpture teacher Aigars Bikše.

On Tuesday 14 th May Manel Clemente give the lecture «In memory of: Memorial monumental heritage in Europe: removal, conservation and creation of new memorials.The case of Catalunya». His presentation, linked to a long-term research project, was conveyed through a first introduction to the politics of memory in contemporary Europe based on a selection of the author's images of memorials in Kyiv , Moscow, Tallinn, Sofia, Tirana and others European cities. Then, it focused on the context of the Spanish state and especially Catalonia, starting from the Civil War memorials projected both during the Franco dictatorship and during the transition and democracy up to the present day, giving particular relevance the ones dedicated to the figure of Lluís Companys.

 During his mobility,  the professor had the opportunity to visit and photograph different museums and memorials in the city of Riga, accompanied by professor Māra Lorberga. In the wake of the Russian invasion of Ukraine, the Latvian government has implemented strict regulations to remove Soviet monuments from public streets and has encouraged the creation of new monuments linked to the victims of the Soviet occupation.

Més informació / More information: https://www.lma.lv/en