Visita a l’Escola Superior Artística do Porto

Del 13 al 17 de Maig del 2024 la professora d’Història de l’Art de l’Escola d’Art Pau Gargallo Cristina Ruiz va visitar l’Escola Superior Artística do Porto / ESAP,  en el marc del programa ERASMUS +. L’objectiu de la seva mobilitat  era fer una presentació de les institucions Escola d’Art Pau Gargallo i ESDAPC i impartir una conferència sobre l’arquitectura modernista a Catalunya. A continuació ens explica la seva experiència: «L'experiència a l'ESAP de Porto ha estat molt satisfactòria. Els companys portuguesos van ajudar-me en tot moment i van disposar un grup d'alumnes per la xerrada de Modernisme. El centre ocupa un antic garatge i amb  la seva reforma -ja que em van ensenyar les instal·lacions- és obert i crea un clima de participació excel·lent. La conferència va durar 1h 1/2 i l'alumnat va fer moltes preguntes interessant-se tant pel tema com per la nostra escola. És un lloc molt recomanable per visitar on s'imparteixen moltes de les especialitats que també es fan a la Escola d’Art Pau Gargallo, així com Cinema i  Teatre.   El coneixement de la ciutat també ha estat fantàstic i destacaria la visita a la Fundació Serralves on, a més d'un museu d'art contemporani, es pot visitar una de les cases de Siza amb una de les millors exposicions de maquetes d'aquest arquitecte.»

From 13th to  17th May  2024, the Art History teacher at the Pau Gargallo Art School, Cristina Ruiz, visited the Escola Superior Artística do Porto / ESAP, as part of the ERASMUS + program. The aim of his mobility was to make a presentation of the Pau Gargallo School of Art and ESDAPC institutions and to give a conference on modernist architecture in Catalonia. She tells us about her experience below: «The experience at the ESAP in Porto has been very satisfactory. The Portuguese colleagues helped me at all times and arranged a group of students for the talk on Modernism. The center occupies an old garage and its renovation - as I was shown the facilities - is open and creates an excellent atmosphere of participation. The conference lasted 1 1/2 hours and the students asked many questions interested in both the subject and our school. It is a highly recommended place to visit where many of the specialties that are also offered at the Pau Gargallo School of Art, as well as Cinema and Theatre, are taught. The knowledge of the city has also been fantastic and I would highlight the visit to the Serralves Foundation where, in addition to a contemporary art museum, you can visit one of Siza's houses with one of the best exhibitions of models of this architect.»

Més informació / More information: https://esap.pt