CFGS Modelisme i disseny ceràmic · Nazca. Maria Segura

  • Nom del projecte: Nazca
  • Autor: Maria Segura Vela
  • Estudis: Cicle Formatiu Grau Superior Modelisme i disseny ceràmic
  • Curs: 2017/18

Nazca, una família de gerros realitzats amb argila blanca i vidre acolorit.

El meu objectiu és crear un disseny emocional, un producte decoratiu funcional, amb els recursos apresos durant el curs, el desenvolupament i estudi d'altres materials.

Redissenyar noves formes basant-me en peces ceràmiques prehispàniques. Vaig estudiar les formes més bàsiques creades en aquesta època històrica, les secciono i puc jugar amb la repetició adquirida, interessant-me en els espais buits. Un cop seleccionades les més interessants faig una revolució per veure el volum.

Amb això em dono compte que el volum interior agafa importància i la necessitat de mostrar-ho. Per aconseguir aquest objectiu la peça estarà adjunta a un material transparent que ens ajudi a reflectir l'interior i crear un espai hermèticament tancat per aconseguir la seva funció com a contenidor.