II Jornada de tecnologia digital i educació artística

Manufactura Ceràmica amb impressió 3D

L'escola ha participat a la II Jornada de tecnologia digital i educació artística - TACArt per explicar l’experiència de Disseny de productes amb sistema d’impressió 3D fent un èmfasi especial en les aplicacions en Manufactura de Disseny Ceràmic, un nou camp de la industria tecnològica que permet l’evolució del procés de disseny més tradicional.

La incorporació de les Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement en el món de les Experiències Artístiques ens ha permès evolucionar el procés de disseny de productes per tal d'obtenir prototips en diferents materials mitjançant el disseny virtual en 2D i 3D. D’aquesta manera ens apropem a la demanada del món professional al qual els nostres alumnes dels CFGS s’hauran d’incorporar.

La metodologia d’aprenentatge mitjançant el Design Thinking i l’aplicació de les TAC té com a resultat: noves eines de disseny, la simplificació del procés de producció i fabricació de les peces, productivitat al moment, disseny per a un mateix, múltiples reproduccions i diferents possibilitats de materials i sistemes d’acabat.

Durant la jornada es van mostrar projectes produïts a l’aula-taller de l’EASD Pau Gargallo de Badalona.

Professores:

Cristina Prats Vilamalla

Núria Nofrarias Espadamala