Lettering: Idioms and sayings, un projecte internacional de cal·ligrafia i lettering a Porto

Lettering: Idioms and sayings, un projecte internacional de cal·ligrafia i lettering en el marc del programa ERASMUS+, realitzat al FPAUB de Porto

"Lettering: Idioms and sayings" és un projecte desenvolupat dins els estudis de disseny gràfic per la professora de la nostra institució Ingrid Marquès i que pretén ser un intercanvi cultural entre alumnes de diferents Escoles d'Art d’ Europa.

L’objectiu del projecte, vehiculat en  format workshop, exposició i futura publicació conjunta, és treballar amb alumnes de diverses institucions  al voltant de refranys i expressions típiques de les seves llengües.

Prenent les paraules d’una dita o refrany els estudiants treballaran intentant expressar la idea principal per donar forma al missatge mitjançant lletres.

Els alumnes treballaran amb els principis de cal·ligrafia i lettering i, en un sentit més ampli, participaran en un intercanvi cultural. Els resultats dels tallers es comunicaran als grups de treball. En un futur s’organitzarà una exposició col·lectiva dels diferents resultats que permetrà als estudiants intercanviar idees i avaluar el seu treball.

Fins al moment (Febrer 2019)  han participat en el projecte les institucions ESDAP Catalunya, EASD Pau Gargallo i la FPAUB / Facultade de Belas Artes da Universidade do Porto (Portugal). El projecte també ha estat proposat a la University of Zagreb (Croàcia) i a la Academy of Fine Arts and Design de la University of Ljubljana(Eslovènia). Es preveu presentar-lo el proper mes de març a la Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art de la University of West Bohemia (República Txeca).

El desenvolupament d’aquest projecte, dins el programa de Mobilitat d'Erasmus +, ha estat realitzat per la professora Ingrid Marquès a Porto (Portugal) durant la setmana del 11 al 15 de febrer de 2019 amb alumnes de la Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, gràcies a la participació dels professors Antonio Modesto i Pedro Amado. El taller de lettering es va iniciar amb una conferència on es presentaren diverses consideracions de la disciplina i l'entorn professional de la cal·ligrafia i es va desenvolupar posteriorment en unes jornades teòrico-pràctiques on van participar uns 70 alumnes. Els alumnes van ser introduïts de manera pràctica als principis bàsics de la cal·ligrafia i la retolació i van iniciar una investigació i formalització d'expressions típiques de la seva llengua i fins i tot específics de la ciutat de Porto que seran formalitzats posteriorment en unes peces gràfiques.

Es preveu durant els propers mesos anar incorporant al projecte a altres institucions europees amb les quals les nostres institucions ESDAP Catalunya i EASD Pau Gargallo mantenen convenis de cooperació en el marc del programa ERASMUS+.

 

Lettering: Idioms and sayings

Participants: Students from diferent European institutions

The main theme of this workshop is to work with students from several institutions in the same project using typical idioms and expressions from their languages.

Taking the words of an idiom or saying, the students will work trying to express the main idea giving shape to the message using lettering.

Students will be working with the principles of Calligraphy and Lettering and, in a broader sense, participating on a cultural exchange.

The results of these workshops will be communicated to the working groups. In a near future a collective exhibition will be organized to allow students to exchange ideas and assess their work.

 The overall aim of this workshop consisted in creating a cultural exchange using representative expressions of each country and creating awareness of the cultural environment of the different students.

 Més informació:

http://www.fba.up.pt/

http://www.esdap.cat/p/1/729/0/From-Abroad-17-18.-Talks-and-lectures-about-Art-and-Design

https://paugargallo.cat/index.php/2018/03/14/from-abroad-17-18-talks-and-lectures-in-english-about-art-and-design/

https://paugargallo.cat/wp-content/uploads/2019/02/from-abroad-17-18.pdf