Mobilitat ERASMUS de professors a Pilsen

Mobilitat ERASMUS de professors a la Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia, Pilsen (Zcech Republic)

Els professors Ingrid Marquès i Carles Torné, acompanyats del coordinador ERASMUS Manel Clemente varen visitar la Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia, Pilsen (Zcech Republic) del 25 al 29 de Març de 2019 dintre el marc del programa ERASMUS +.
Tots tres varen ser rebuts per la coordinadora Markéta Kohoutková i el vicedegà Vojtěch Aubrecht, que els van oferir una visita guiada a la Ladislav Stunar Faculty i els van informar sobre els diferents departaments i plans d’estudi d’aquesta institució. La trobada també va servir per preparar futurs projectes interinstitucionals.
Carles Torné i Manel Clemente varen fer una breu presentació pública de les institucions ESDAP Catalunya i EASD Pau Gargallo. Ingrid Marquès per altra banda i amb la complicitat dels professors František Steker i Ditta jiřičková va impartir el workshop “Lettering: Idioms and sayings”, un projecte internacional de cal•ligrafia i lettering dins el marc del programa Erasmus +.

"Lettering: Idioms and sayings" és un projecte desenvolupat dins els estudis de disseny gràfic per la professora de la nostra institució Ingrid Marquès i que pretén ser un intercanvi cultural entre alumnes de diferents Escoles d'Art d'arreu Europa.

L’objectiu del projecte, vehiculat en forma de workshop, és treballar amb alumnes de diverses institucions al voltant de refranys i expressions típiques de les seves llengües. Prenent les paraules d’una dita o refrany els estudiants treballen intentant expressar la idea principal per donar forma al missatge mitjançant lletres. Els alumnes treballen amb els principis de cal•ligrafia i lettering i en un sentit més ampli participen en un intercanvi cultural. Els resultats dels tallers es comunicaran als grups de treball. En un futur s’organitzarà una exposició col•lectiva dels diferents resultats que permetrà als estudiants intercanviar idees i avaluar el seu treball.

Fins al moment (Març 2019) han participat en el projecte les institucions ESDAP Catalunya, EASD Pau Gargallo, la FPAUB / Facultade de Belas Artes da Universidade do Porto (Portugal) i la Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art de la University of West Bohemia (República Txeca).
El projecte també ha estat proposat a la University of Zagreb (Croàcia) i a la Academy of Fine Arts and Design de la University of Ljubljana (Eslovènia).

El taller de lettering va consistir en unes jornades teòrico-pràctiques on varen participar uns 20 alumnes. Els alumnes van ser introduïts de manera pràctica als principis bàsics de la cal•ligrafia i la retolació i varen iniciar una investigació i formalització d'expressions típiques de la seva llengua i fins i tot específics de la ciutat de Pilsen que seran formalitzats posteriorment en unes peces gràfiques.

Es preveu durant els propers mesos anar incorporant al projecte a altres institucions europees amb les quals les nostres institucions ESDAP Catalunya i EASD Pau Gargallo mantenen convenis de cooperació en el marc del programa ERASMUS+.

A continuació s’ofereix una breu presentació del projecte en anglès:

Lettering: Idioms and sayings

Participants: Students from diferent European institutions
The main theme of this workshop is to work with students from several institutions in the same project using typical idioms and expressions from their languages.
Taking the words of an idiom or saying, the students will work trying to express the main idea giving shape to the message using lettering.
Students will be working with the principles of Calligraphy and Lettering and, in a broader sense, participating on a cultural exchange.
The results of these workshops will be communicated to the working groups. In a near future a collective exhibition will be organized to allow students to exchange ideas and assess their work.

The overall aim of this workshop consisted in creating a cultural exchange using representative expressions of each country and creating awareness of the cultural environment of the different students.

Més informació:

http://www.zcu.cz/en/
http://www.esdap.cat/p/1/729/0/From-Abroad-17-18.-Talks-and-lectures-about-Art-and-Design
https://paugargallo.cat/index.php/2018/03/14/from-abroad-17-18-talks-and-lectures-in-english-about-art-and-design/
https://paugargallo.cat/wp-content/uploads/2019/02/from-abroad-17-18.pdf