Categoria: Notícies

EASD Pau Gargallo

Concurs crea la imatge gràfica dels 50 anys de l’escola

Bases Concurs d'imatge gràfica pels 50 anys de l'EASD Pau Gargallo de Badalona

Objecte del Concurs
L'EASD Pau Gargallo de Badalona fa 50 anys el proper curs 2018-19 i convoca un concurs per realitzar la imatge gràfica i possibles aplicacions del 50è aniversari.

Participants
Poden participar tots els alumnes matriculats a l'escola aquest curs 2017-18.

Propostes
Les propostes es poden presentar individualment o en grup. Cada participant només pot presentar una proposta. La proposta ha d'incloure:
1. Disseny de la imatge gràfica dels 50 anys de l'escola
2. Aplicacions:
- Disseny de carpeta A3
- Propostes d'altres aplicacions

Presentació de les propostes
La data límit de presentació és divendres 15 de juny de 2018 fins a les 14:00h a consergeria de l'escola en un sobre A3 tancat amb un lema (no pot haver-hi cap referència a l'autor).
A l'interior del sobre A3 s'inclourà:
- La proposta en format A3 amb el lema i sense cap referència a l'autor
- Un sobre petit tancat amb el lema a l'exterior (no pot haver-hi cap referència a l'autor), a l'interior del sobre cal escriure el lema, nom, estudis, telèfon i mail de l'autor.

Resolució del concurs
El jurat format per professorat de l'escola comunicarà el guanyador del concurs el 18 de juny de 2018.
El guanyador haurà de fer les adaptacions i aplicacions sol•licitades pel jurat.

Premi
La proposta guanyadora rebrà un premi de 250€.

Visita de professors i coordinadors internacionals de la Istanbul Kültür University, la Accademia di Belle Arti de Foggia i la Escola Superior Artistica do Porto

Visita de professors i coordinadors internacionals de la Istanbul Kültür University, la Accademia di Belle Arti de Foggia i la Escola Superior Artistica do Porto

En el marc del programa ERASMUS + el passat dilluns 7 de Maig vàrem rebre la visita d’Itir Ebeperi, coordinadora de recursos humans de la Istanbul Kültür University, Turquia. Aquesta és una de las institucions partners de la EASD Pau Gargallo.

D’altra banda, també en el marc del programa ERASMUS +, el passat dimarts 15 de Maig ens vam visitar  Raffaele Fiorella i Stefania Oriente, professor i coordinadora internacional respectivament de la Accademia di Belle Arti di Foggia i Elisa Maria i Soledade Almeida, responsables administratius de la Escola Superior Artistica do Porto.

Aquestes són dues de les institucions partners d’ESDAP Catalunya. El programa d’activitats de les seves mobilitats  contemplava també la visita als campus de Llotja i Deià durant els dies posteriors.

Aquestes visites vàrem servir per intercanviar informació sobre l'oferta educativa i el plans d’estudis de les nostres institucions.

Més informació:

www.iku.edu.tr/ENG/

www.esap.pt

www.abafg.it

 

Exposició de Pro Activa Open Arms

Exposició de Pro Activa Open Arms a l’Espai ESDAP del campus Pau Gargallo

fins al 30 Juny 2018

L'exposició sobre Pro Activa Open Arms que es pot veure al vestíbul i l’Espai ESDAP del campus Pau Gargallo ha estat realitzada pels alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior de Gràfica Impresa.

Dintre l'assignatura de Projectes, cada any es realitza el disseny d'un espai expositiu. Tres grups van treballar aquest tema i la proposta de l'Ana Maria Fernàndez i la Nerea Martínez va ser l'escollida. Per la producció es va reforçar el grup amb la Sílvia Sànchez i la Laia Boronat. Un equip fantàstic que, fora d'hores de classe, han fet possible el muntatge.... Bé, i no cal oblidar a l'Albert  Jaime, ex alumne d'Escultura, que amb la seva ciència i bon fer, va acabar el treball amb la fusta. Felicitats a tots!!! Esperem que aquest petit gra de sorra ajudi a difondre la gran tasca humanitària que realitza Pro Activa Open Arms!!!

Miquel Aregay

Professor de Projectes

EASD Pau Gargallo

ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo

Més informació:

https://www.proactivaopenarms.org/es

http://www.esdap.cat/p/1/618/0/IV-Jornades-ESDAP-al-Campus-Pau-Gargallo

Exposició Art i Disseny

La Plaça Central del Centre Comercial L’illa Diagonal acull del 24 d'abril al 12 de maig una exposició de treballs d'alumnes de les Escoles d'Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya.

L'exposició Talent Creatiu i Empresa mostra els productes creats per alumnes de les Escoles d'Arts Plàstiques i Disseny de Catalunya, resultat del programa que ha endegat el Departament d'Ensenyament per donar a conèixer a empreses i entitats el potencial de coneixement d'aquests centres.

El procés de creació d'un producte, des del disseny fins a la realització, ha permès de relacionar positivament estudiants i professionals més enllà de les aules.

 

Premis Concurs pel Cartell de Festes de Maig Badalona 2018

Premis Concurs pel Cartell de Festes de Maig Badalona 2018

El passat 14 de Març es va celebrar l'acte de lliurament dels Premis del Concurs pel Cartell de Festes de Maig de Badalona 2018. El jurat va escollir com a cartell guanyador el realitzat per Sandra Fernández, alumna de 2n de Gràfica Impresa.
Van resultar finalistes també els cartells d'Alberto Delgado, de 2n de Gràfica Impresa, i de Gisela Neira, alumna de 2n d'ESDAP. L'alumnat de l'escola va escollir per votació popular el cartell de Marc Espinar.

El cartell guanyador s'inspira en el concepte de dimoni femení i mostra una composició vertical on entre la tipografia podem veure el rostre d'una noia. Amb el vermell com a color predominant pretén ambientar tota aquesta composició i superposició fotogràfica amb el món del dimoni. Per l'autora la dona esta agafant un paper molt important a l'actualitat i ho ha volgut reflectir també en el meu cartell.

From Abroad 17/18 talks and lectures in English about Art and Design

From Abroad 17/18 talks and lectures in English about Art and Design

EASD Pau Gargallo / ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo

Ingrid Marquès, Manel Clemente, Martí Rovira and Carles Torné

About our ERASMUS experience: University of Zagreb / Faculty of Graphic Arts and University of Ljubljana / Academy of Fine Arts and Design / talk in Catalan

Wednesday 21st March 2018 at 14:30

room 12

After coming back from their ERASMUS mobilities the teachers Ingrid Marquès, Manel Clemente, Martí Rovira and Carles Torné will make an oral presentation of their experience at the two institutions they visited from 26th February to 2nd March 2018.

On this presentation the teacher Ingrid Marquès will explain how she delivered a workshop about Lettering at the Faculty of Graphic Arts of the University of Zagreb, one of our ERASMUS partner institutions:

Lettering: Idioms and sayings

Participants: Students from diferent European institutions

The main theme of this workshop is to work with students from several institutions in the same project using typical idioms and expressions from their languages.

Taking the words of an idiom or saying, the students will work trying to express the main idea giving shape to the message using lettering.

Students will be working with the principles of Calligraphy and Lettering and, in a broader sense, participating on a cultural exchange.

The results of these workshops will be communicated to the working groups. In a near future a collective exhibition will be organized to allow students to exchange ideas and assess their work.

The overall aim of this workshop consisted in creating a cultural exchange using representative expressions of each country and creating awareness of the cultural environment of the different students.

On the other hand the teachers Carles Torné, Manel Clemente and Martí Rovira will explain how they delivered a short presentation about the institutions EASD Pau Gargallo and ESDAP Catalunya and a presentation about Photography Festivals in Barcelona area at the Faculty of Graphic Arts of the University of Zagreb.

The overall objectives of these talks consisted in strengthening the relationship between our institutions and building collaboration between teachers and students from their institutions.

The four professors from EASD Pau Gargallo and ESDAP Catalunya had a working meeting with the Head of International Relations Office Ivana Zganjar and the professor Teo Zezeji from the Department of Photography.

They also had a meeting with Ivona Nestić, an ERASMUS student who finished her Master studies at our institution during the academic year 16-17 and made an exhibition about her final project at ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo in December 2017.

After that they will explain their experience at the Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana, where they visited the Department of Visual Communication Design. They had a working meeting with the Vice-Dean for International Cooperation prof. Petra Černe Oven and the Head of the department for Visual communication Design prof. Peter Koštrun.

More information:

http://www.grf.unizg.hr/en/studying-at-faculty-of-graphic-arts/

https://www.uni-lj.si/academies_and_faculties/academies/2013052914410827/

 

 

From Abroad 17/18 talks and lectures in English about Art and Design

EASD Pau Gargallo / ESDAP Catalunya campus Pau Gargallo

Ingrid Marquès, Manel Clemente, Martí Rovira and Carles Torné

Sobre la nostra experiència ERASMUS: University of Zagreb / Faculty of Graphic Arts and University of Ljubljana / Academy of Fine Arts and Design / presentació en català

Dimecres 21 de març de 2018 a les 14:30

Aula 12

Després de tornar de les seves mobilitats ERASMUS, els professors Ingrid Marquès, Manel Clemente, Martí Rovira i Carles Torné faran una presentació oral de la seva experiència a les dues institucions que van visitar del 26 de febrer al 2 de març de 2018.

En aquesta presentació la professora Ingrid Marquès explicarà com va impartir un workshop sobre Lettering a la Facultat d'Arts Gràfiques de la Universitat de Zagreb, una de les nostres institucions partners ERASMUS:

Lettering: Idioms and sayings

Participants: estudiants de diferents institucions europees

L’objectiu principal d'aquest taller és treballar amb alumnes de diverses institucions sobre un projecte al voltant de refranys i expressions típiques de les seves llengües.

Prenent les paraules d'una dita o refrany els estudiants treballaran intentant expressar la idea principal per donar forma al missatge mitjançant lletres.

Els alumnes treballaran amb els principis de cal·ligrafia i retolació i, en un sentit més ampli, participaran en un intercanvi cultural.

Els resultats dels tallers es comunicaran als grups de treball. En un futur s’organitzarà una exposició col·lectiva dels diferents resultats que permetrà als estudiants intercanviar idees i avaluar el seu treball.

Els objectius generals d'aquest taller consistieix a crear un intercanvi cultural amb expressions representatives de cada país i conscienciar sobre l'entorn cultural dels diferents estudiants

D'altra banda, els professors Carles Torné, Manel Clemente i Martí Rovira explicaran com van fer una breu presentació sobre les institucions EASD Pau Gargallo i ESDAP Catalunya i una presentació sobre els Festivals de Fotografia a l’àrea de Barcelona a la Facultat d'Arts Gràfiques de la Universitat de Zagreb.

Els objectius generals d'aquestes xerrades van consistir a reforçar la relació entre les nostres institucions i a fomentar la col·laboració entre professors i alumnes d’aquestes.

Els quatre professors de l'EASD Pau Gargallo i ESDAP Catalunya, van tenir una reunió de treball amb la Cap de l'Oficina de Relacions Internacionals Ivana Zganjar i amb el professor Teo Zezeji del Departament de Fotografia.

També van tenir una trobada amb Ivona Nestić, estudiant d'ERASMUS que va acabar els seus estudis de màster a la nostra institució durant el curs acadèmic 16-17 i va fer una exposició sobre el seu projecte final al campus d'ESDAP Catalunya Pau Gargallo al desembre de 2017.

A continuació els professors explicaran la seva experiència a la Academy of Fine Arts and Design of the University of Ljubljana on van visitar el Departament de Disseny de Comunicació Visual. Van tenir una reunió de treball amb el vicedegà de Cooperació Internacional prof. Petra Černe Forn i el Cap del Departament de Disseny Visual prof. Peter Koštrun.

 

Més informació:

http://www.grf.unizg.hr/en/studying-at-faculty-of-graphic-arts/

https://www.uni-lj.si/academies_and_faculties/academies/2013052914410827/

 

Els alumnes de Còmic participen al Festival GRAF

Els alumnes de Còmic participen al Festival GRAF

Els alumnes de Còmic han realitzat un fanzine de temàtica eròtica per participar a l'edició d'aquest any del GRAF, Festival de Còmic d'Autor i edició independent, que ha tingut lloc a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats de Barcelona.

Aquest festival, en el que la nostra escola ha estat seleccionada per tercera vegada, és una oportunitat per mostrar el talent dels alumnes d'aquest cicle. Els alumnes d'Il·lustració també s'han sumat a aquesta fira per mostrar les seves obres.

 

 

 

 

Maria Moll, per sempre entre nosaltres

El passat dijous 22 de Febrer de 2018 alumnes i exalumnes, professors i exprofessors de la nostra escola vam compartir una jornada d’homenatge a la nostra estimada MariaMoll en companyia dels seus familiars.

L’entrada de l’escola, decorada durant les darreres setmanes amb motius inspirats en algunes de les seves obres i la intervenció efímera del vestíbul, preparada expressament per la jornada pels nostres alumnes sota la coordinació del nostre company Miquel Aregay,van ser el marc ideal per retre-li aquest sentit homenatge.

L’acte va estar protagonitzat per un taller d’estampació en serigrafía a càrrec de la nostra companya Alícia Ferre, que va aplicar sobre bosses de roba dues de les il·lustracions que la Maria Moll havia creat per la empresa Pou Nou de Menorca. La recaptació de la venda d’aquestes bosses es destinarà com a donatiu a una organització de lluita contra el càncer.

De forma paral·lela vam compartir un sopar a peu dret que va comptar amb una exquisita fideuà preparada pel nostre company Vicent Roda.

La jornada va contemplar un emotiu missatge de record a la Maria Moll, llegit per la nostra companya Mercè Martínez. Tot i haver-nos abandonat, la seva inesgotable energia i la seva contagiosa vitalitat quedaran per sempre entre nosaltres.

II Jornada de tecnologia digital i educació artística

Manufactura Ceràmica amb impressió 3D

L'escola ha participat a la II Jornada de tecnologia digital i educació artística - TACArt per explicar l’experiència de Disseny de productes amb sistema d’impressió 3D fent un èmfasi especial en les aplicacions en Manufactura de Disseny Ceràmic, un nou camp de la industria tecnològica que permet l’evolució del procés de disseny més tradicional.

La incorporació de les Tecnologies d’Aprenentatge i Coneixement en el món de les Experiències Artístiques ens ha permès evolucionar el procés de disseny de productes per tal d'obtenir prototips en diferents materials mitjançant el disseny virtual en 2D i 3D. D’aquesta manera ens apropem a la demanada del món professional al qual els nostres alumnes dels CFGS s’hauran d’incorporar.

La metodologia d’aprenentatge mitjançant el Design Thinking i l’aplicació de les TAC té com a resultat: noves eines de disseny, la simplificació del procés de producció i fabricació de les peces, productivitat al moment, disseny per a un mateix, múltiples reproduccions i diferents possibilitats de materials i sistemes d’acabat.

Durant la jornada es van mostrar projectes produïts a l’aula-taller de l’EASD Pau Gargallo de Badalona.

Professores:

Cristina Prats Vilamalla

Núria Nofrarias Espadamala

Visita a l’exposició “Després de la fi del món”

Els alumnes de 1r de Batxillerat van visitar l’exposició sobre el canvi climàtic Després de la fi del món, del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, com a activitat del trimestre dedicat a l’impacte humà en el medi ambient en la matèria de Ciències per al Món Contemporani. Aquesta mostra la conformen vuit instal·lacions immersives que han concebut i elaborat creadors de diversos països. Una part d’aquestes instal·lacions tracten del nostre present, mentre que la resta mostren una projecció de la vida al nostre planeta al voltant de l’any 2050, en què el món hauria d’haver experimentat la transició de les energies fòssils a les renovables. Així, l’atractiu de l’exposició visitada consisteix en la combinació d’una base científica amb un tractament artístic.